Så här redigerar du en PDF-bild i Word på rätt sätt

PDF-filer, eller Portable Document Format-filer, är allmänt kända och används över hela världen eftersom de kan öppnas och visas på olika plattformar. Det gör dem till det perfekta valet för att dela dokument.

Trots dessa fördelar kan det vara knepigt att göra ändringar i innehållet i dessa filer och du kanske ställer dig frågan “hur man redigerar en PDF-bild i Word?”

Lyckligtvis har vi lösningen på detta problem. Många av oss är redan bekanta med Microsoft Word eftersom det ofta används för att skapa och redigera textdokument. Dess kapacitet sträcker sig dock längre än så. Intressant nog kan Microsoft Word också användas för att redigera PDF-bilder och filer.

Den här guiden kommer att gå djupare in på hur man redigerar ett PDF-foto i Word. Vi kommer att guida dig genom hela processen steg för steg. Den kommer att innehålla allt från hur man öppnar PDF-filen i Word till hur man gör nödvändiga ändringar i dokumentet.

Den här guiden ger en omfattande genomgång av hur du redigerar bilder i PDF-formulär i Word. Genom att följa de beskrivna stegen kommer redigering av en PDF-fil inte längre att vara en skrämmande uppgift utan en enkel och hanterbar process.

filformat

Varför redigera en PDF-fil i Microsoft Word?

PDF-filer är utmärkta för att behålla ett dokuments ursprungliga design och layout. De säkrar dokumentets utseende, vilket är utmärkt för delning eller utskrift. De kan dock utgöra en utmaning om du behöver göra ändringar.

Det är här som Microsoft Word, en allmänt använd programvara, blir användbar. Microsoft Word kan redigera PDF-foton och PDF-bildtext eftersom det är fyllt med funktioner som gör dokumentredigering enkelt och effektivt.

En av dessa funktioner är möjligheten att konvertera/ändra PDF-filer till redigerbara Word-dokument. Denna funktion kan vara en livräddare när du ändrar en PDF-fil. PDF-filen omvandlas till ett Word-dokument, vilket gör redigeringen enklare.

Konverteringsprocessen är enkel tack vare det intuitiva gränssnittet i Word. Du måste öppna PDF-filen i Word, som automatiskt konverterar den till ett redigerbart format. Du kan sedan göra alla nödvändiga ändringar precis som i alla andra Word-dokument.

Extrahera bilder från PDF

Innan du lär dig att redigera PDF-foton i Word är det viktigt att extrahera bilder från ett PDF-dokument om du vill arbeta med dem i andra applikationer, t.ex. Word. Flera verktyg och metoder finns tillgängliga:

 • Adobe Acrobat: Adobe Acrobat, ett allmänt använt PDF-verktyg, tillhandahåller en enkel metod för att extrahera bilder. Öppna PDF-filen i Acrobat, navigera till alternativet “Exportera PDF” och välj önskat bildformat (JPEG eller PNG). Bilderna sparas på den plats som du har angett.
 • Online-omvandlare: Onlinetjänster som EditPDF123, SmallPDF och Zamzar erbjuder funktioner för bildutvinning. Ladda helt enkelt upp din PDF-fil, välj de bilder du vill extrahera och välj önskat utdataformat. Onlineverktyget kommer sedan att tillhandahålla en nedladdningsbar länk eller fil.
 • Programvara från tredje part: Dedikerad programvara som PDF-XChange Editor eller Foxit PhantomPDF innehåller ofta avancerade funktioner för bildutvinning. Utforska programvarans gränssnitt för att hitta det specifika verktyget för att extrahera bilder.

Steg-för-steg-guide för att extrahera bilder från en PDF-fil

Nu när du har valt rätt verktyg som EditPDF123 för att extrahera bilder från din PDF, är det dags att fortsätta med extraktionsmetoden. Här är de steg som ska följas:

1. Öppna PDF-filen

Börja med att öppna den PDF-fil som innehåller de bilder du vill extrahera med hjälp av en PDF-läsare som Adobe Acrobat eller något annat kompatibelt program.

2. Välj verktyg för bildextraktion

Beroende på vilket verktyg du använder, leta reda på funktionen för bildutvinning. I Adobe Acrobat finns detta vanligtvis under alternativen “Exportera PDF” eller “Spara som”. I onlinekonverterare kan detta innebära att du väljer bilderna i webbgränssnittet.

3. Välj utdataformat

Ange önskat utdataformat för de extraherade bilderna. Vanliga format är JPEG eller PNG. Se till att det valda formatet uppfyller kraven för din avsedda användning.

4. Välj bilder för extraktion

Beroende på verktyget kan du behöva välja de specifika bilder du vill extrahera. Vissa verktyg erbjuder alternativ för batchval, vilket gör det effektivt att extrahera flera bilder samtidigt.

5. Ange plats för utmatning

Välj den mapp eller katalog där du vill spara de extraherade bilderna. Organisera utmatningsplatsen så att du enkelt kan hitta bilderna för senare användning.

6. Starta utvinningsprocessen

Starta extraheringsprocessen genom att klicka på lämplig knapp eller välja “Spara”. Verktyget bearbetar PDF-filen och sparar de valda bilderna på den angivna utmatningsplatsen.

7. Verifiera extraherade bilder

Kontrollera att bilderna har sparats korrekt och att de finns tillgängliga i den angivna mappen efter extraheringen. Detta steg säkerställer att extraktionsprocessen var framgångsrik.

Infoga bilder i Word

När du har extraherat bilder med hjälp av de bästa onlineverktygen som EditPDF123 kan du infoga dem i ett Word-dokument med hjälp av olika metoder:

 • Dra och släpp: En snabb och enkel metod är att dra de extraherade bildfilerna från deras mapp och släppa dem direkt i Word-dokumentet. Word kommer automatiskt att infoga bilderna på den angivna platsen.
 • Infoga bild från fil: Navigera till fliken “Infoga” i Word, välj “Bild” och sedan “Från fil”. Leta reda på och välj de extraherade bildfilerna från din dator. Denna metod ger ytterligare möjligheter att anpassa bilden.
 • Kopiera och klistra in: Kopiera den extraherade bilden från dess mapp och klistra in den direkt i Word-dokumentet. Denna metod är enkel och effektiv för enskilda bilder.

Så här redigerar du en PDF-bild i Word

Även om Word kanske inte erbjuder lika omfattande bildredigeringsmöjligheter som dedikerade grafikprogram, innehåller det grundläggande verktyg för grundläggande redigeringar:

 • Beskär: Använd beskärningsverktyget för att ta bort oönskade delar av en bild och fokusera på specifika områden.
 • Rotera och vänd: Justera bildernas orientering genom att rotera eller flippa dem horisontellt/vertikalt.
 • Ljusstyrka och kontrast: Finjustera bildernas visuella utseende genom att justera ljusstyrka, kontrast och mättnad.

Avancerade tekniker för redigering, storleksändring och formatering av PDF-bilder

 • Redigering och beskärning: Dubbelklicka på en infogad bild för att öppna fliken “Format”. Här kan du beskära, justera ljusstyrka/kontrast och använda konstnärliga effekter för att förbättra eller stilisera bilden.
 • Ändra storlek på bilder: Använd storleksändringshandtagen på bilden eller storleksalternativen på fliken Format för att justera bilddimensionerna proportionellt.
 • Använda stilar och ramar: Utforska Words stil- och kantalternativ för att lägga till visuella förbättringar till bilderna, vilket skapar ett polerat och sammanhängande utseende.
 • Bildeffekter: Använd Words bildeffekter, t.ex. skuggor, reflektioner och glöd, för att lägga till subtila stilistiska element i dina bilder.

Anpassa bildegenskaper i Word

Om du undrar hur du redigerar PDF-bildtext i Word kan du anpassa bildegenskaperna så att du kan förbättra det visuella intrycket, redigera text och integrera bilder sömlöst i ditt dokument. Word innehåller en rad verktyg för att justera bildens egenskaper:

 • Fliken Format: Fliken “Format” i Word är din startmeny för att anpassa bildegenskaper. Dubbelklicka på en bild eller markera den och navigera till fliken “Format” för att få tillgång till olika alternativ.
 • Bildstilar: I avsnittet “Bildstilar” kan du använda förinställda stilar på dina bilder, t.ex. ramar, skuggor och andra visuella förbättringar.
 • Bildeffekter: I menyn “Bildeffekter” finns ytterligare alternativ som skuggor, reflektioner och glöd. Experimentera med dessa effekter för att ge dina bilder djup och visuellt intresse.
 • Justera bilden: Kategorin “Justera” under fliken “Format” möjliggör manuella justeringar. Här kan du finjustera ljusstyrka, kontrast och mättnad, bland andra egenskaper.
 • Ombryt text: Använd alternativet “Wrap Text” för att styra hur text interagerar med bilden. Detta är särskilt användbart för att bibehålla en ren och organiserad layout i ditt dokument.

Tekniker för att justera ljusstyrka, kontrast och andra bildegenskaper

1. Ljusstyrka och kontrast

Dubbelklicka på bilden, gå till fliken “Format” och hitta gruppen “Justera”. Använd reglagen för ljusstyrka och kontrast för att ändra dessa egenskaper.

För mer avancerade justeringar kan du utforska alternativet “Färgkorrigeringar” under fliken “Format”, så att du kan finjustera ljusstyrka, kontrast och mättnad individuellt.

2. Färg

Anpassa mättnaden i en bild för att göra färgerna mer levande eller dämpade, beroende på vad du föredrar. Detta är tillgängligt via fliken “Format” under “Färg”.

3. Skärpa och mjukhet

Under fliken “Format” använder du alternativen “Skärpa” och “Mjuka upp” för att förbättra eller mjuka upp kanterna på din bild, vilket ger ett polerat utseende.

4. Konstnärliga effekter

Experimentera med galleriet “Konstnärliga effekter” under fliken “Format” för att använda olika filter och stilar på dina bilder och förändra deras visuella effekt.

5. Transparenta bilder

Justera transparensen i en bild för att lägga den subtilt över text eller andra element. Denna funktion finns på fliken “Format” under “Bildtransparens”.

6. Rotation och vändning

Använd rotationshandtaget för att rotera en bild till önskad vinkel. På fliken “Format” finns dessutom alternativ för att vända en bild horisontellt eller vertikalt.

Spara ditt redigerade dokument

 • Korrekta sparrutiner säkerställer att ditt redigerade Word-dokument, med inbäddade PDF-bilder, bevaras och är tillgängligt för framtida användning. Här är en enkel guide till hur du gör:
 • Leta reda på och klicka på alternativet “Fil” i Microsoft Word. Den finns vanligtvis i det övre vänstra hörnet av din skärm.
 • I rullgardinsmenyn som öppnas väljer du “Spara som”. Med det här alternativet kan du välja var du vill lagra dokumentet på din dator.
 • Nu kommer den del där du bestämmer var din fil ska sparas. Du kan välja vilken plats i systemet som helst som passar dina organisatoriska behov. Det kan vara en särskild mapp för dokument eller skrivbordet för enkel åtkomst.
 • Välj det format du vill spara ditt dokument i. Eftersom vi vill behålla den som en PDF-fil ska du leta efter rullgardinsmenyn “Spara som typ”. Välj sedan “PDF”.
 • När du har valt rätt format måste du klicka på “Spara”. Denna åtgärd lagrar ditt dokument på den valda platsen på din dator.

Med dessa steg kommer ditt redigerade dokument nu att sparas som en PDF med alla dina ändringar. Det innebär att du har omvandlat en komplex, icke redigerbar PDF till ett redigerbart Word-dokument, gjort dina ändringar och sparat det som en PDF, trots att det började som en komplex, icke redigerbar PDF.

Begränsningar och andra alternativ

Microsoft Word är ett mångsidigt och användarvänligt verktyg för redigering av PDF-filer och bilder, men det är viktigt att vara medveten om att det har vissa begränsningar. Det är bara ibland den perfekta lösningen för alla typer av PDF-filer.

Om din PDF till exempel är fylld med invecklad grafik eller detaljerade mönster kan Word behöva hjälp med att konvertera den perfekt. Detta innebär att du kan märka avvikelser i layout eller formatering efter konverteringen.

Om PDF-filen använder ovanliga eller anpassade teckensnitt kan Word behöva hjälp med att återskapa dem korrekt. Dessa problem uppstår i allmänhet vid hantering av komplexa PDF-filer. De är inbyggda begränsningar i Words konverteringsprocess.

Om du stöter på sådana problem när du använder Word, oroa dig inte eftersom det finns andra alternativ tillgängliga. Du kan överväga att använda en dedikerad PDF-redigerare som EditPDF123. Dessa specialverktyg är särskilt utformade för att hantera PDF-filer och kan ofta hantera komplexa element bättre än Word.

PDF-fil

Det sista ordet

Att lära sig redigera en PDF-bild i Word är en mycket användbar färdighet i dagens digitala miljö. Denna process erbjuder en enkel lösning för att göra snabba ändringar i dina dokument.

Trots vissa begränsningar, särskilt när det gäller komplexa PDF-filer med komplicerad grafik eller ovanliga teckensnitt, är Microsoft Word fortfarande ett praktiskt verktyg för grundläggande PDF-redigering.
Men du kanske behöver ett mer specialiserat verktyg för att hantera mer komplexa PDF-filer eller behöver avancerade redigeringsfunktioner. Det är där EditPDF123 kommer in i bilden. Som en av de bästa PDF-redaktörerna på marknaden erbjuder den många funktioner för att hantera alla PDF-redigeringsuppgifter. EditPDF123 hjälper dig med allt från enkla textändringar till komplexa grafiska ändringar.
Så oavsett om du håller dig till det välbekanta gränssnittet i Microsoft Word eller ger dig in i världen av dedikerade PDF-redigerare med EditPDF123, kom ihåg att rätt verktyg alltid är det som bäst passar dina behov. Fortsätt öva och utforska olika alternativ för att bli bättre på PDF-redigering.

Måste läsas