Hur redigerar jag PDF-innehåll? Allt du behöver veta

I dagens digitala tidsålder har PDF-filer (Portable Document Format) blivit allmänt förekommande för att dela och bevara dokument. Det finns dock tillfällen då det uppstår behov av att redigera innehållet i dessa filer, oavsett om det handlar om att uppdatera information, korrigera fel eller förbättra.

Även om PDF-filer traditionellt anses vara omöjliga att redigera finns det olika verktyg och tekniker som gör det möjligt för användare att ändra innehållet på ett smidigt sätt. I den här guiden går vi igenom hur du redigerar PDF-innehåll på ett effektivt sätt och ger dig kunskaperna du behöver för att navigera och manipulera dina PDF-filer på ett säkert sätt.

Hur redigerar jag PDF-innehåll med hjälp av PDF-redigeringsprogram?

Programvara för PDF-redigering finns i olika former för att tillgodose olika användarbehov. Dessa verktyg är särskilt utformade för att tillåta användare att ändra innehållet i PDF-filer, vilket övervinner den traditionellt statiska karaktären hos dessa dokument.

PDF-redigeringsverktyg kan i stort sett kategoriseras i online- och offlinealternativ, var och en med fördelar och överväganden. Googles PDF-editorer är praktiska eftersom de inte kräver någon installation och ofta erbjuder samarbetsfunktioner.

De bästa gratis PDF-editorerna är EditPDF123, Adobe Acrobat, Foxit PhantomPDF, Smallpdf, PDFescape, DocHub och Nitro Pro, som alla erbjuder unika funktioner och möjligheter. Programmen har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för privatpersoner, företag och organisationer att hantera PDF-filer på ett effektivt sätt. Om du söker igenom dessa webbplatser får du en uppfattning om hur du redigerar pdf-innehåll online.

Å andra sidan kan offlineverktyg, t.ex. skrivbordsapplikationer, ge mer robust funktionalitet och förbättrad säkerhet. Användarna måste ladda ner och installera dessa program, med Adobe Acrobat som ett framträdande exempel.

Valet mellan online- och offlineverktyg beror på faktorer som internetanslutning, säkerhetskrav och de specifika funktioner som behövs för redigeringsuppgiften.

Funktioner att leta efter i en PDF-redigerare

När du väljer den bästa kostnadsfria PDF-redigeraren är det viktigt att ta hänsyn till de funktioner som uppfyller dina redigeringskrav. Viktiga egenskaper att hålla utkik efter är bl.a:

 • Funktioner för textredigering: Möjligheten att lägga till, ta bort och ändra text i ett PDF-dokument.
 • Manipulering av bilder: Verktyg för att infoga, ändra storlek på och justera bilder i PDF-filen.
 • Anteckningar och markeringar: Funktioner för att lägga till kommentarer, markeringar och anteckningar i samarbeten.
 • Alternativ för säkerhet: Lösenordsskydd, kryptering och behörighetsinställningar för att kontrollera åtkomst och skydda känslig information.
 • Sidhantering: Funktioner för att effektivt omorganisera, slå samman eller dela upp sidor för att organisera innehåll.
 • Optisk teckenigenkänning (OCR): Användbar för att konvertera skannade dokument till redigerbar text.
 • Kompatibilitet: Säkerställ att editorn stöder olika PDF-versioner och standarder.
 • Användargränssnitt: Ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som effektiviserar redigeringsprocessen.

I detta avseende är EditPDF123 den bästa gratis PDF-redigeraren som erbjuder alla dessa viktiga verktyg som du kan behöva när du redigerar dina PDF-filer.

Det bästa sättet att redigera PDF-filer – grundläggande redigeringstekniker

1. Lägga till och ta bort text

En av de grundläggande uppgifterna vid PDF-redigering är att kunna lägga till eller ta bort text på ett smidigt sätt. För att lägga till text har de flesta Google PDF-editorer en “textruta” eller “lägg till text”-funktion. Leta reda på verktyget, klicka på önskat område i dokumentet och börja skriva. Detta är särskilt användbart för att fylla i formulär, lägga till kommentarer eller uppdatera information.

hur man redigerar PDF-innehåll

Å andra sidan är det lika enkelt att radera text. Välj alternativet “radera” eller “ta bort text” och klicka sedan på den text du vill ta bort. Detta är ovärderligt för att korrigera fel, ta bort föråldrad information eller förfina innehållet i ditt PDF-dokument.

Se alltid till att layouten förblir sammanhängande efter dessa ändringar, särskilt om dokumentet har en komplex struktur.

2. Infoga och ändra storlek på bilder

Att förbättra det visuella intrycket av din PDF är ofta viktigt, och möjligheten att infoga och ändra storlek på bilder bidrar avsevärt till denna aspekt av redigeringen.

Leta reda på alternativet “Lägg till bild” eller “Infoga bild” i din bästa kostnadsfria PDF-redigerare och välj den bildfil som du vill inkludera. När bilden har infogats kan du enkelt flytta den till önskad plats i dokumentet.

Att ändra storlek på bilder är en viktig färdighet för att upprätthålla en polerad och professionell framtoning. I de flesta PDF-redigerare kan du markera en bild och justera dess mått genom att dra i hörnen eller använda specifika storleksändringsverktyg.

Se till att den ändrade bildstorleken harmonierar med den omgivande texten och andra visuella element, så att den övergripande dokumentlayouten bevaras.

3. Ändra typsnitt och storlekar

Att skräddarsy textens utseende är avgörande för att uppnå en sammanhängande och estetiskt tilltalande PDF. De bästa gratis PDF-redaktörerna erbjuder funktioner för att enkelt ändra typsnitt och storlekar.

Markera den text du vill ändra och utforska teckensnittsalternativen i verktygsfältet. Justera typsnittet för att framhäva eller dämpa specifika avsnitt, och ändra storlek på texten för att förbättra läsbarheten eller passa in i angivna utrymmen.

Konsekvens är avgörande när du ändrar teckensnitt; se till att dina valda stilar och storlekar kompletterar varandra i hela dokumentet. Detta är särskilt viktigt för att upprätthålla en professionell och polerad look, vilket gör din redigerade PDF korrekt innehållsmässigt och visuellt tilltalande.

Experimentera med olika teckensnittsalternativ för att hitta den bästa kombinationen som passar dokumentets övergripande design och syfte, och förklara hur du redigerar PDF-innehåll sömlöst.

Avancerade redigeringsfunktioner i Googles PDF-editorer

1. Redigering av känslig information

Att redigera PDF-filer handlar inte bara om enkla textändringar, utan även om att skydda känsliga uppgifter genom redigering. Med Redacting kan användare permanent ta bort eller dölja konfidentiell information som namn, adresser eller detaljer i ett dokument.

Att säkerställa att redigeringen är grundlig och oåterkallelig är avgörande för att bevara dokumentets integritet, särskilt vid hantering av konfidentiellt eller juridiskt material. Denna funktion är särskilt värdefull för yrkesverksamma som hanterar känslig information, t.ex. juridiska dokument, finansiella rapporter eller filer som kräver sekretess och säkerhet.

Många av de bästa kostnadsfria PDF-redigerarna, som EditPDF123, har specialverktyg för redigering, så att användarna kan använda svarta rutor eller andra överlagringar för att dölja känsligt innehåll.

bästa sättet att redigera pdf

2. Beskärning och storleksändring av sidor

Möjligheten att beskära och ändra storlek på sidor är en kraftfull funktion som förbättrar PDF-dokumentets visuella presentation och övergripande layout.

Användarna kan ta bort onödiga vita ytor, fokusera på specifikt innehåll eller justera sidornas proportioner så att de passar deras behov bättre. Denna funktion är särskilt användbar när du hanterar skannade dokument, där ojämna marginaler eller överflödigt mellanrum kan förekomma.

Att beskära och ändra storlek på sidor är också praktiskt när du förbereder dokument för olika utdataformat, t.ex. utskrift eller publicering online.

De bästa PDF-redigeringsverktygen som EditPDF123 har intuitiva gränssnitt för att välja och justera siddimensioner, vilket ger användarna fin kontroll över de visuella aspekterna av sina dokument.

3. Omarrangera och sammanfoga PDF-sidor

Möjligheten att omorganisera och sammanfoga PDF-sidor ger användarna flexibilitet att organisera och kombinera information från olika källor. Oavsett om det gäller att ordna om sidor i ett enda dokument eller att slå samman sidor från flera PDF-filer, effektiviserar denna funktion sammanställningen av dokumentet.

Professionella användare använder ofta den här funktionen för att sammanställa omfattande rapporter eller presentationer, så att innehållet flödar sömlöst.

Bästa gratis PDF-redigerare som EditPDF123 gör det möjligt för användare att dra och släppa sidor, infoga nya sidor eller extrahera specifika avsnitt, vilket ger en dynamisk inställning till dokumentorganisation.

Oavsett om du sammanställer forskning, skapar portföljer eller omstrukturerar dokument för ökad tydlighet är möjligheten att omorganisera och sammanfoga PDF-sidor ett värdefullt verktyg i din redigeringsarsenal.

Navigera bland säkerhetsåtgärder för PDF-filer

Lösenordsskydd och kryptering är två viktiga säkerhetsåtgärder som hjälper till att skydda innehållet i PDF-filer från obehörig åtkomst eller ändring. Detta är extremt viktigt för att skydda dina dokument från intrång eller attacker.

Här följer några tips på hur du kan garantera säkerheten för dina PDF-filer:

 • Lösenordsskydd: PDF-filer kan krypteras med ett lösenord, så att obehöriga användare inte kan öppna dokumentet utan att ha rätt inloggningsuppgifter. När du anger ett lösenord är det viktigt att du väljer en stark och unik kombination av tecken för att öka säkerheten.
 • Nivåer för kryptering: PDF-kryptering kan konfigureras med olika styrkenivåer, vanligtvis från 40-bitars till 256-bitars kryptering. Högre krypteringsnivåer ger större säkerhet och kan öka filstorleken och behandlingstiden.
 • Hantering av lösenord: Det är viktigt att hantera lösenord på ett säkert sätt och se till att de lagras på en säker plats och inte delas utan urskiljning. Att använda verktyg för lösenordshantering eller tekniker som krypteringsskåp kan hjälpa till att upprätthålla lösenordets integritet.
 • Överväganden: Lösenordsskydd ger PDF-filer ett extra säkerhetslager, men det är viktigt att komma ihåg att lösenord kan utsättas för brute-force-attacker eller obehörig åtkomst om de delas på fel sätt. Genom att regelbundet uppdatera lösenord och se över åtkomstkontrollerna kan dessa risker minskas.

Övervinna begränsningar för redigering av PDF-filer

PDF-filer har ofta begränsningar som skaparen har infört för att förhindra obehörig redigering, utskrift eller kopiering av innehåll. Att kringgå dessa begränsningar kan vara nödvändigt i vissa scenarier där redigering krävs.

Behörigheter för dokument

PDF-dokument kan ha behörigheter som angetts av skaparen, vilket begränsar åtgärder som PDF-redigering, utskrift eller kopiering av innehåll. För att kringgå dessa begränsningar kan användarna behöva skaffa nödvändiga tillstånd eller använda specialprogramvara för att kringgå dessa begränsningar.

Verktyg för PDF-redigering

Vissa Google PDF-editorer innehåller funktioner som är utformade för att åsidosätta dokumentbegränsningar. Dessa verktyg kan göra det möjligt för användare att ta bort eller kringgå redigeringsbegränsningar, så att ändringar kan göras i PDF-filens innehåll.

Rättsliga överväganden

Det är viktigt att notera att kringgående av dokumentrestriktioner kan få rättsliga följder beroende på jurisdiktion och dokumentets karaktär. Användare bör alltid se till att de har rätt behörighet eller juridisk befogenhet att redigera PDF-filer med begränsad behörighet med Googles PDF-redigerare.

bästa kostnadsfria pdf-redigeraren

Använda optisk teckenigenkänning (OCR) i PDF-redigering

OCR (Optical Character Recognition) är en transformativ teknik som omvandlar skannade dokument till redigerbar text, vanligtvis i bildformat. När dokument skannas eller fotograferas registreras de som bilder, vilket gör att texten i dem inte går att redigera.

OCR-programvara använder avancerade algoritmer för att känna igen och extrahera text från dessa bilder och omvandla dem till valbart och redigerbart innehåll.

Gör så här för att konvertera ett skannat dokument till redigerbar text med OCR:

 1. Välj ett tillförlitligt OCR-verktyg: Välj ett OCR-verktyg som passar dina behov. Många online- och offlinealternativ finns tillgängliga, och den bästa kostnadsfria PDF-redigeraren är EditPDF123.
 2. Ladda upp eller importera det skannade dokumentet: Använd OCR-verktyget för att ladda upp eller importera det skannade dokumentet. Googles PDF-redigerare analyserar sedan bilden och identifierar texten i den.
 3. Konfigurera OCR-inställningar: Vissa OCR-verktyg låter dig konfigurera inställningar som språkpreferenser, teckensnittstyper och utdataformat. Justera dessa inställningar baserat på dokumentets egenskaper.
 4. Initiera OCR-behandling: Starta OCR-processen så att Google PDF-redigeraren, t.ex. EditPDF123, kan känna igen och konvertera texten i det skannade dokumentet till ett redigerbart format.
 5. Granska och redigera: När OCR-processen är klar granskar du den konverterade texten för att se om den är korrekt. OCR kan ibland ge upphov till fel, särskilt vid komplexa layouter eller handskriven text.

De flesta OCR-verktyg har redigeringsfunktioner för att korrigera eventuella felaktigheter.
Genom att konvertera skannade dokument till redigerbar text med OCR öppnar du upp för möjligheten att modifiera, uppdatera och återanvända tidigare låst innehåll i statiska bilder.

Ökad noggrannhet med OCR-verktyg

OCR-tekniken är mycket avancerad, men för att säkerställa korrekt textigenkänning måste man vara noga med detaljerna. För att förbättra noggrannheten med OCR-verktyg måste du välja rätt inställningar, optimera bildkvaliteten och välja ett verktyg som passar de specifika kraven för ditt dokument.

bästa kostnadsfria pdf-redigeraren

Redigering av OCR-behandlad text

Efter att ha använt OCR för att konvertera skannade dokument till redigerbar text, är nästa steg att granska och redigera texten efter behov. Även om OCR-tekniken är kraftfull kan den behöva vara mer felfri, särskilt när det handlar om komplexa layouter eller handskrivet innehåll.

Genom att redigera OCR-behandlad text med de bästa kostnadsfria PDF-redigerarna som EditPDF123 kan du förfina dokumentet och korrigera eventuella felaktigheter som uppstått under OCR-processen.

Följ dessa riktlinjer för effektiv redigering av OCR-behandlad text:

1. Granska hela dokumentet

Börja med att läsa hela dokumentet för att identifiera eventuella fel eller avvikelser som uppstått under OCR. Var uppmärksam på formatering, teckensnitt och eventuella feltolkningar av tecken.

2. Använd redigeringsverktyg för att redigera pdf-innehåll

De flesta OCR-verktyg som EditPDF123 har inbyggda redigeringsverktyg som gör att du kan ändra text, justera formatering och korrigera fel direkt i den bästa kostnadsfria PDF-redigeraren.

3. Kontrollera specialtecken och formatering

OCR har ibland problem med specialtecken, symboler eller unik formatering. Kontrollera att dessa element är korrekt representerade och gör korrigeringar vid behov.

4. Manuell korrigering av fel

Om OCR-verktyget feltolkar vissa ord eller tecken, korrigera dem manuellt för att säkerställa att den slutliga texten är korrekt.

5. Spara redigerat dokument

När du är nöjd med ändringarna sparar du dokumentet i önskat format. Vissa av de bästa kostnadsfria PDF-redigerarna låter dig spara i populära format som DOCX eller PDF.

Redigering av OCR-behandlad text är ett viktigt steg i dokumentkonverteringsprocessen för att säkerställa att slutresultatet inte bara är redigerbart utan också korrekt och anpassat till det ursprungliga innehållet

Bästa praxis och tips för PDF-redigering

1. Säkerhetskopiera original-PDF:er före redigering

Innan du påbörjar en redigeringsresa är det viktigt att skapa säkerhetskopior av de ursprungliga PDF-filerna. Denna försiktighetsåtgärd fungerar som ett skyddsnät om oförutsedda problem skulle uppstå under redigeringen. Genom att bevara originaldokumenten kan du enkelt återgå till den oförändrade versionen vid behov.

Använd molnlagring, externa hårddiskar eller en särskild backup-mapp för att lagra kopior av dina PDF-filer, så att du har ett säkert och lättillgängligt arkiv att falla tillbaka på.

bästa sättet att redigera pdf

2. Säkerställa dokumentkompatibilitet

Dokumentkompatibilitet garanterar att dina redigerade PDF-filer kan öppnas och visas på olika enheter och plattformar. När du väljer PDF-redigerare bör du ta hänsyn till dess kompatibilitet med populära PDF-läsare och se till att de redigerade filerna följer branschstandarder.

Var uppmärksam på teckensnitt, bildformat och andra element som påverkar hur dokumentet visas på olika enheter. Denna praxis säkerställer att dina redigerade PDF-filer förblir tillgängliga och behåller sin avsedda formatering, oavsett var de visas.

3. Gemensam redigering och versionskontroll

Att implementera effektiv versionskontroll är absolut nödvändigt i scenarier där flera personer samarbetar om ett enda PDF-dokument. Kommunicera med teammedlemmarna om redigeringsprocessen, fastställ riktlinjer och använd funktioner som spåra ändringar för att hålla reda på ändringar.

Plattformar för samarbetsredigering eller molnbaserade tjänster erbjuder ofta verktyg för realtidssamarbete, så att teammedlemmar kan arbeta samtidigt med ett dokument.

Genom att upprätta mekanismer för versionskontroll kan man undvika förvirring, förhindra att värdefullt innehåll går förlorat och se till att alla arbetar med den senaste versionen av PDF-filen. Spara och namnge regelbundet olika dokumentversioner för att få en tydlig historik över ändringar och förbättringar.

Slutresultatet

Att behärska konsten att redigera PDF-innehåll öppnar upp möjligheter för både privatpersoner och yrkesverksamma. Möjligheten att göra exakta ändringar i PDF-filer effektiviserar inte bara arbetsflödet utan förbättrar också den övergripande tillgängligheten och användbarheten för digitala dokument.

Genom att använda de verktyg och tekniker som beskrivs i den här guiden kan du tryggt navigera i PDF-redigeringslandskapet och omvandla statiska filer till dynamiska och anpassningsbara resurser som är skräddarsydda för dina specifika behov.

Oavsett om det gäller privat eller yrkesmässig användning ger kunskaperna här dig möjlighet att ta kontroll över dina PDF-filer och se till att de förblir flexibla och anpassningsbara i en ständigt föränderlig digital miljö.

Måste läsas