Hur redigerar jag PDF-dokument i Word?

I dagens digitala tidsålder har förmågan att redigera PDF-dokument på ett smidigt sätt blivit en viktig färdighet för både yrkesverksamma och studenter. PDF-filer används ofta för sin universella kompatibilitet och dokumentintegritet, men att redigera dem har traditionellt varit en utmaning.

Kan man redigera en PDF-fil i Word? Men med rätt verktyg och tekniker kan du nu enkelt lära dig att redigera pdf-dokument i Word. I den här guiden går vi igenom hur du steg för steg redigerar PDF-dokument i Word, så att du enkelt kan göra ändringar, lägga till kommentarer och anpassa dina PDF-filer.

Allt om PDF-filer och deras betydelse

Portable Document Format (PDF) är ett allmänt använt filformat som är utformat för att presentera dokument på ett konsekvent sätt på olika enheter och plattformar. PDF-filer introducerades av Adobe och har blivit standard för att dela dokument på grund av deras förmåga att bibehålla konsekvent formatering, teckensnitt och bilder.

PDF-filers betydelse ligger i deras universalitet och dokumentintegritet. De säkerställer att dokumentet ser likadant ut, oavsett vilken enhet eller programvara som används för att visa det. Deras statiska natur kan dock innebära utmaningar när det gäller att göra ändringar, vilket leder oss till nödvändigheten av att förstå hur man redigerar PDF-filer med Word.

Vanliga utmaningar vid redigering av PDF-dokument

Att redigera PDF-dokument har traditionellt varit en utmaning för användarna. PDF-filer skapas vanligtvis som skrivskyddade filer, och innehållet i dem är ofta låst för att förhindra enkel ändring. Vanliga problem är att det inte går att redigera text direkt, lägga till kommentarer eller göra ändringar i bilder.

Dessutom behöver många användare hjälp när de försöker samarbeta kring PDF-filer, särskilt när flera intressenter behöver granska och göra ändringar. Dessa utmaningar understryker behovet av tillgängliga verktyg och tekniker för att övervinna dessa begränsningar och öka flexibiliteten i arbetet med PDF-filer.

Använda Microsoft Word för PDF-redigering

Microsoft Word, ett mycket använt ordbehandlingsprogram, har utvecklats till att erbjuda robusta funktioner för redigering av PDF-dokument. Även om den traditionellt förknippas med .docx-filer, kan du nu redigera en PDF-fil i Word, vilket ger användarna ett välbekant gränssnitt.

Att använda Microsoft Word för PDF-redigering innebär att man förstår hur man kan konvertera, redigera och formatera PDF-innehåll på ett smidigt sätt. Word fungerar som en brygga mellan PDF-filernas statiska natur och de dynamiska redigeringsfunktioner som användarna förväntar sig, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för dem som söker en användarvänlig lösning för PDF-modifiering.

Så låt oss upptäcka de steg som är involverade i att använda Microsoft Word för att redigera PDF-dokument effektivt.

redigera PDF-dokument

Steg#1: Konfigurera din miljö

Innan du börjar redigera PDF-dokument i Word är det viktigt att du kontrollerar att du arbetar med den senaste versionen av Microsoft Word.

Programuppdateringar innehåller ofta förbättringar av kompatibilitet, prestanda och säkerhet, vilket ger en smidigare upplevelse när du hanterar olika filformat, inklusive PDF-filer.

Följ dessa steg för att söka efter uppdateringar i Microsoft Word:

Fönster

 • Öppna Microsoft Word.
 • Klicka på “File” i det övre vänstra hörnet.
 • Välj “Konto” eller “Kontorskonto”.
 • Leta efter och klicka på “Uppdateringsalternativ”.
 • Välj “Uppdatera nu” för att söka efter och installera de senaste uppdateringarna.

Mac

 • Öppna Microsoft Word.
 • Klicka på “Hjälp” i menyraden.
 • Välj “Sök efter uppdateringar”.
 • Följ anvisningarna för att ladda ner och installera alla tillgängliga uppdateringar.

Att hålla programvaran uppdaterad säkerställer inte bara att du har tillgång till de senaste funktionerna utan minimerar också risken för kompatibilitetsproblem när du arbetar med PDF-dokument.

Installera nödvändiga plugins för PDF-kompatibilitet

Microsoft Word är ett kraftfullt ordbehandlingsverktyg, men det inbyggda stödet för PDF-redigering kan ha sina begränsningar.

För att förbättra PDF-kompatibiliteten och funktionaliteten kan du överväga att installera plugins eller tillägg som ger ytterligare funktioner som är särskilt utformade för hantering av PDF-filer.

Så här installerar du plugins eller tillägg:

Utforska Microsoft Office Store

 • Öppna Microsoft Word.
 • Navigera till fliken “Infoga” och klicka på “Hämta tillägg”.
 • Leta i Office Add-ins Store efter PDF-relaterade plugins.
 • Välj ett lämpligt plugin och klicka på “Lägg till” för att installera.

Plugins från tredje part

 

 • Utforska ansedda tredjepartswebbplatser som erbjuder Word-plugins.
 • Ladda ner önskat PDF-relaterat plugin.
 • Följ installationsanvisningarna från plugin-utvecklaren.

Vanliga PDF-plugins kan erbjuda funktioner som avancerade redigeringsverktyg, förbättrade konverteringsmöjligheter och förbättrade samarbetsalternativ. Välj alltid plugins från tillförlitliga källor för att garantera säkerheten och integriteten för dina dokument.

Genom att se till att du har den senaste versionen av Microsoft Word och installera relevanta plugins skapar du en optimal miljö för att redigera PDF-dokument med effektivitet och precision.

Steg # 2: Importera PDF till Word

Metod 1: Öppna en PDF-fil direkt i Microsoft Word

En av de enklaste metoderna för att redigera PDF-filer i Word är att öppna PDF-filen direkt i Word-programmet. Så här kan du göra det:

 • Starta Microsoft Word: Öppna programmet Microsoft Word på din dator. Kontrollera att du använder en version som stöder PDF-redigering.
 • Navigera till menyn Filer: Klicka på fliken “File” i det övre vänstra hörnet av skärmen för att komma till File-menyn.
 • Öppna PDF-fil: Välj “Öppna” i Arkiv-menyn och bläddra till den plats där PDF-filen finns lagrad. Välj den PDF-fil du vill redigera och klicka på “Öppna”.
 • Granska konverteringsprocessen: Word konverterar automatiskt PDF-filen till ett redigerbart Word-dokument. Beroende på hur komplex PDF-filen är kan konverteringen ta några ögonblick.
 • Redigera efter behov: När PDF-filen är öppen i Word kan du fritt redigera text, bilder och formatering som du skulle ha gjort med vilket Word-dokument som helst. Gör de ändringar som behövs och spara dokumentet.

Metod 2: Konvertera PDF till Word-format för redigerbart innehåll:

Om du vill ha mer kontroll över konverteringsprocessen eller om du får problem med direktöppning kan du konvertera PDF-filen till Word-format innan du redigerar den. Så här kan du göra det:

 • Använd konverteringsprogram eller programvara online: Det finns ett stort antal onlinekonverterare och programverktyg för att konvertera PDF-filer till Word-format. Välj ett tillförlitligt alternativ som passar dina behov. Några populära alternativ är EditPDF123.com, Adobe Acrobat, SmallPDF eller onlineplattformar som Zamzar.
 • Ladda upp din PDF-fil: Om du använder en onlinekonverterare laddar du upp din PDF-fil till plattformen. Om du använder programvara följer du programmets instruktioner för att starta konverteringsprocessen.
 • Välj Word som utdataformat: Välj Microsoft Word som önskat utdataformat för konverteringen. Se till att de valda inställningarna överensstämmer med dina redigeringskrav.
 • Ladda ner eller spara den konverterade filen: När konverteringen är klar laddar du ner det konverterade Word-dokumentet till din dator. Spara den på en plats där du lätt kan komma åt den.

PDF-filer direkt i Word

Steg # 3: Redigera text och bilder

Ändra textinnehåll i PDF-filen

När det gäller att ändra text i ett PDF-dokument med hjälp av Microsoft Word är processen enkel och användarvänlig. När du har importerat PDF-filen till Word letar du upp den text du vill ändra. Klicka på texten så kan du börja skriva för att ersätta eller lägga till nytt innehåll.

Word har ett välbekant och intuitivt gränssnitt för textredigering, där du kan använda olika formateringsalternativ, t.ex. teckensnitt, storlek och färg. Stavningskontrollen och grammatikkontrollen gör dessutom att den redigerade texten blir ännu mer korrekt och ger ett snyggt och professionellt slutdokument.

Lägga till, ta bort eller formatera text

Microsoft Word erbjuder kraftfulla verktyg för att lägga till, ta bort och formatera text i en PDF-fil. För att lägga till ny text, använd fliken “Infoga” för att lägga till en textruta eller börja skriva på önskad plats. Radera text genom att markera texten och trycka på “Delete”-tangenten. Formateringsalternativ som fet stil, kursiv stil, understrykning och justering kan användas utan problem.

Med verktyget “Format Painter” kan du dessutom kopiera formatering från en del av dokumentet och använda den i en annan del, så att hela den redigerade PDF-filen blir konsekvent och får ett snyggt utseende.

Redigera bilder i PDF-dokumentet

Med Microsoft Word kan du förutom text även redigera bilder i ett PDF-dokument på ett smidigt sätt. Leta upp den bild du vill redigera och klicka på den för att markera den. Du kan ändra storlek, placera om eller radera bilden efter behov.

Om ytterligare justeringar krävs, t.ex. beskärning eller filter, kan du högerklicka på bilden och välja alternativet “Formatera bild”.

Words integration med bildredigeringsverktyg säkerställer att du har en rad alternativ för att förbättra, modifiera eller ersätta bilder i PDF-filen, vilket ger dig fullständig kontroll över de visuella elementen i ditt dokument.

Denna funktion är särskilt användbar när du uppdaterar grafik eller inför visuella förbättringar i ditt PDF-innehåll.

PDF-innehåll

Steg 4: Anteckningar och granskning

Infoga kommentarer och anteckningar

En av de viktigaste funktionerna som Microsoft Word erbjuder för PDF-redigering är möjligheten att infoga kommentarer och anteckningar direkt i dokumentet. Denna funktion är ovärderlig för samarbete, eftersom den gör det möjligt för användare att ge feedback, ställa frågor eller komma med förslag utan att ändra det ursprungliga innehållet.

För att infoga kommentarer, navigera till fliken “Granskning” i Word och välj “Ny kommentar”. En kommentarbubbla visas på motsvarande plats i PDF-filen, så att användarna kan skriva in sina kommentarer. Denna funktion effektiviserar kommunikationen och förbättrar den övergripande granskningsprocessen genom att säkerställa tydlighet och precision vid gemensam redigering.

Spåra ändringar för gemensam redigering

Words funktion “Spåra ändringar” spelar en avgörande roll för PDF-redigering i samarbete. När den är aktiverad markeras alla ändringar som gjorts i dokumentet, och det ursprungliga innehållet förblir synligt, med raderingar överstrukna och tillägg understrukna.

Denna realtidsspårning säkerställer transparens och ansvarsskyldighet under redigeringsprocessen. Medarbetarna kan enkelt identifiera vem som har gjort specifika ändringar, vilket underlättar en strömlinjeformad och organiserad metod för dokumentsamarbete.

Funktionen “Spåra ändringar” minskar avsevärt risken för förbiseenden och missförstånd, vilket ger en mer effektiv och felfri redigeringsupplevelse.

PDF-redigering i Word

Steg 5: Formatering och styling

När du redigerar ett PDF-dokument i Microsoft Word är det viktigt att bibehålla en konsekvent formatering för att bevara integriteten i det ursprungliga innehållet.

PDF-filer har ofta specifika teckensnitt, layouter och avstånd, och när de konverteras till Word kan de behöva ändras för att behålla dessa element. För att säkerställa en smidig övergång bör du vidta följande åtgärder:

 • Kontrollera kompatibilitet med teckensnitt: Innan du gör några ändringar bör du kontrollera att de teckensnitt som används i PDF-filen är tillgängliga i Microsoft Word. Vid avvikelser, välj liknande typsnitt för att bibehålla den visuella konsistensen.
 • Adressavstånd och justering: PDF-filer kan ha andra inställningar för avstånd och justering än de som finns i Word. Justera radavstånd, styckeavstånd och justering efter behov för att matcha originaldokumentets formatering.
 • Hantera specialtecken och symboler: Vissa specialtecken eller symboler kanske inte konverteras perfekt. Granska dokumentet för att upptäcka eventuella avvikelser och gör manuella justeringar vid behov.
 • Kontrollera sidbrytningar och marginaler: Sidbrytningar och marginaler kan variera mellan PDF och Word. Se till att dokumentets struktur förblir intakt genom att bekräfta sidbrytningar och justera marginaler om det behövs.

Genom att vara uppmärksam på dessa detaljer kan du minimera avvikelser i formateringen under konverteringsprocessen och se till att det redigerade dokumentet liknar den ursprungliga PDF-filen.

Anpassa typsnitt, färger och layouter

När du har importerat din PDF-fil till Word för redigering ligger den verkliga kraften i möjligheten att anpassa teckensnitt, färger och layouter så att de passar dina preferenser eller kraven i ditt projekt.

Så här gör du för att ge ditt redigerade dokument en personlig touch:

Anpassning av typsnitt

Experimentera med olika typsnitt för att förbättra läsbarheten eller matcha en viss stil. Microsoft Word erbjuder ett brett utbud av teckensnitt, så att du kan hitta det som passar perfekt för ditt dokument. Justera teckenstorleken för rubriker, underrubriker och brödtext för att skapa en visuellt tilltalande hierarki.

Justering av färgschema

Ändra färgschemat för att anpassa det till ditt varumärke eller dina personliga preferenser. Ändra teckensnittsfärg och bakgrundsfärg, eller markera viktiga avsnitt för att väcka uppmärksamhet. Tänk på läsbarheten och välj färger som kompletterar varandra.

Anpassning av layout

Anpassa layouten för att förbättra det övergripande visuella intrycket. Justera marginaler, indrag och avstånd för att skapa ett professionellt och snyggt utseende. Experimentera med olika layoutalternativ för att hitta den som bäst passar ditt innehåll.

Grafik och bilder

Införliva grafik och bilder för att göra dokumentet mer visuellt tilltalande. Ändra storlek, placera om eller lägg till kanter på bilder efter behov. Word innehåller verktyg för grundläggande bildredigering, så att du kan integrera visuella element i din redigerade PDF-fil på ett smidigt sätt.

Genom att anpassa teckensnitt, färger och layouter ger du inte bara dokumentet en personlig prägel utan förbättrar också dess övergripande estetik, vilket gör det mer engagerande och effektfullt för din publik.

PDF-redigering i Word

Steg #6: Spara och exportera ändringar

Spara det redigerade dokumentet i Word-format

När du har gjort de nödvändiga ändringarna i ditt PDF-dokument med Microsoft Word är det viktigt att du sparar ditt arbete i ett format som bevarar ändringarna och möjliggör ytterligare ändringar.

Följ dessa steg för att spara det redigerade dokumentet i Word-format:

 • Klicka på “Arkiv”: Navigera till det övre vänstra hörnet av Word-gränssnittet och klicka på fliken “File”.
 • Välj “Spara som”: Välj alternativet “Spara som” i menyn. En dialogruta kommer att visas.
 • Välj plats: Ange den plats på datorn där du vill spara filen. Ge dokumentet ett lämpligt namn så att det enkelt kan identifieras senare.
 • Välj Word-format: I rullgardinsmenyn “Spara som typ” väljer du Word-format (vanligtvis “.docx” eller “.doc”). Detta format säkerställer att dina redigeringar sparas i en kompatibel Word-fil.
 • Klicka på “Spara”: När du har valt filformat och plats klickar du på knappen “Spara” för att lagra ditt redigerade dokument.
  Om du sparar ditt redigerade dokument i Word-format kan du behålla alla ändringar du har gjort och samtidigt behålla möjligheten att redigera dokumentet ytterligare i Microsoft Word.

Exportera det redigerade dokumentet tillbaka till PDF

När du har gjort ändringar i PDF med Microsoft Word kan du behöva dela dokumentet med andra i det ursprungliga PDF-formatet. Följ dessa steg för att exportera det redigerade dokumentet tillbaka till PDF:

 • Klicka på “Arkiv”: Gå till fliken “Arkiv” i det övre vänstra hörnet av Word-gränssnittet.
 • Välj “Spara som”: Välj alternativet “Spara som” i menyn för att öppna dialogrutan.
 • Välj Plats och Namn: Ange den plats där du vill spara filen och ge den ett igenkännligt namn.
 • Välj PDF-format: I rullgardinsmenyn “Spara som typ” väljer du PDF-format. Microsoft Word innehåller ett alternativ för att spara dokumentet direkt som en PDF-fil.
 • Klicka på “Spara”: När du har valt PDF-format och plats klickar du på knappen “Spara” för att exportera ditt redigerade dokument tillbaka till PDF.

Genom att exportera ditt redigerade dokument tillbaka till PDF säkerställer du att dina ändringar bevaras i ett allmänt kompatibelt format, vilket gör det enkelt att dela och distribuera den slutliga versionen av ditt dokument.

Slutsats

Möjligheten att redigera en PDF-fil i Word ger en användarvänlig och effektiv lösning för personer som vill ändra, granska och anpassa sitt PDF-innehåll.

Med de steg som beskrivs i den här guiden om hur du redigerar PDF-dokument i Word kan du utnyttja kraften i Word för att sömlöst redigera PDF-filer, vilket gör hela processen mer tillgänglig och intuitiv.

Oavsett om du är en professionell hanterare av affärsdokument eller en student som granskar akademiska uppsatser, kommer du utan tvekan att förbättra din produktivitet och dokumenthantering genom att behärska PDF-redigering i Word.

Måste läsas