Jak edytować pliki PDF w Dokumentach Google: Kompletny przewodnik

Jeśli chodzi o zarządzanie dokumentami cyfrowymi, pliki PDF stały się niezbędne ze względu na ich zdolność do zachowania formatowania na różnych platformach. Jednak wielu użytkowników potrzebuje pomocy przy edycji tych plików.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na edycję plików PDF, użytkownicy mogą uznać korzystanie z oprogramowania do edycji plików PDF za nieco zniechęcające. W tym miejscu pojawia się pytanie: “Czy można edytować pliki PDF w Dokumentach Google?“. Odpowiedź brzmi: tak!

Google Docs, słynne narzędzie do edycji dokumentów, oferuje rozwiązanie jako potężny edytor PDF. Dokumenty Google, ze swoim przyjaznym dla użytkownika interfejsem i różnorodnymi funkcjami, umożliwiają płynną edycję plików PDF.

W tym artykule zbadamy proces edycji plików PDF w Dokumentach Google, odkrywając możliwości tego niezwykłego edytora PDF w Dokumentach Google. Przygotuj się na odkrycie tej wygodnej funkcji umożliwiającej płynną edycję plików PDF.

pobieranie i edytowanie plików pdf w google docs

Ograniczenia edycji plików PDF w Dokumentach Google

Chociaż pliki PDF są powszechnie używane ze względu na ich kompatybilność międzyplatformową i zachowanie formatowania, mają one pewne ograniczenia, jeśli chodzi o edycję.

Podczas gdy Dokumenty Google oferują wygodną platformę do edycji dokumentów, w tym obsługę różnych formatów plików, próba edycji plików PDF bezpośrednio w Dokumentach Google może wiązać się z wyjątkowymi wyzwaniami.

1. Pliki PDF tylko do odczytu

Edycja plików PDF może być trudna ze względu na nieodłączną naturę tych dokumentów tylko do odczytu, co sprawia, że bezpośrednie zmiany są złożonym zadaniem.

W przeciwieństwie do edytowalnych formatów plików, takich jak .docx lub .txt, pliki PDF zazwyczaj wymagają specjalistycznego oprogramowania lub narzędzi do modyfikacji. Edytor PDF w Dokumentach Google umożliwia jednak wprowadzanie zmian w plikach PDF przy użyciu znanego interfejsu Dokumentów Google.

Funkcja ta umożliwia wygodną i wydajną edycję plików PDF na platformie Dokumentów Google.

2. Trudność w konwersji

Dokumenty Google umożliwiają użytkownikom importowanie plików PDF i przekształcanie ich w dokumenty, które można edytować. Jednak proces konwersji nie zawsze jest doskonały, zwłaszcza w przypadku złożonych układów plików PDF lub plików zawierających obrazy i tabele.
Elementy takie jak sformatowany tekst, style czcionek lub elementy graficzne mogą zostać zmienione lub pominięte podczas konwersji, prowadząc do rozbieżności w edytowanym dokumencie.

3. Utrata elementów interaktywnych

Pliki PDF często zawierają pola formularzy, adnotacje lub hiperłącza. Te interaktywne elementy mogą nie zostać w pełni zachowane podczas edycji pliku PDF w Dokumentach Google. Funkcjonalność, taka jak wypełnianie formularzy lub klikanie hiperłączy, może zostać utracona lub zagrożona, wpływając na ogólne wrażenia użytkownika.

4. Ograniczone możliwości edycji

Dokumenty Google zapewniają podstawowe funkcje edycji podczas pracy z plikami PDF. Użytkownicy mogą modyfikować tekst, dodawać lub usuwać zawartość oraz wprowadzać zmiany formatowania.

Jednak bardziej zaawansowane funkcje powszechnie spotykane w dedykowanych edytorach PDF, takich jak EditPDF123.com, takie jak scalanie lub dzielenie stron, redagowanie poufnych informacji lub dodawanie podpisów cyfrowych, nie są dostępne w Dokumentach Google.

Konwersja plików PDF do formatu Dokumentów Google

Aby edytować plik PDF w Dokumentach Google, pierwszym krokiem jest konwersja pliku PDF do formatu Dokumentów Google. Omówmy sposoby konwersji plików PDF do formatu Dokumentów Google, umożliwiając płynną edycję w aplikacji.

Metoda 1: Importowanie pliku bezpośrednio do Dokumentów Google

Krok 1: Prześlij plik PDF na Dysk Google

 1. Rozpocznij od zalogowania się na swoje konto Google i wejścia na Dysk Google.
 2. Naciśnij przycisk “+ Nowy” i wybierz opcję “Prześlij plik”.
 3. Wybierz żądany plik PDF z lokalnego magazynu do konwersji i poczekaj na zakończenie przesyłania.
 4. Zapamiętaj lokalizację przesłanego pliku na Dysku Google.

Krok 2: Otwórz plik PDF w Dokumentach Google

Po przesłaniu pliku PDF na Dysk Google, przejdź do pliku i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Wybierz “Otwórz za pomocą” z menu kontekstowego i wybierz “Dokumenty Google”. Ta czynność spowoduje otwarcie pliku PDF w edytorze Dokumentów Google.

Krok 3: Włączenie funkcji OCR dla zeskanowanych plików PDF

Jeśli plik PDF, który próbujesz edytować, zawiera zeskanowane obrazy lub tekst, konieczne jest zezwolenie na funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w Dokumentach Google.

Aby to zrobić, kliknij menu “Plik” w Dokumentach Google i wybierz “Otwórz za pomocą”. Z rozwijanego menu wybierz ponownie “Dokumenty Google”. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o włączenie funkcji OCR. Kontynuuj, klikając “Włącz”.

Metoda 2: Korzystanie z oprogramowania do konwersji plików PDF

W zależności od złożoności pliku PDF, możesz zdecydować się na oprogramowanie do edycji PDF, takie jak EditPDF123, które umożliwia konwersję PDF na dokument Word rozpoznawalny przez Dokumenty Google.

Narzędzie innej firmy do konwersji plików PDF do Dokumentów Google może oferować takie korzyści, jak zaawansowana obsługa formatowania, opcje konwersji wsadowej, obsługa dodatkowych formatów wyjściowych, możliwości OCR, korzystanie w trybie offline, przyjazny dla użytkownika interfejs oraz ulepszone funkcje prywatności i bezpieczeństwa.

Narzędzia te zostały zaprojektowane z myślą o konkretnych potrzebach i preferencjach użytkowników, zapewniając alternatywy dla osób poszukujących bardziej zaawansowanych lub wyspecjalizowanych funkcji.

dodawanie podpisu i edytowanie pdf w google docs

Jak edytować pliki PDF w Dokumentach Google?

Po przekonwertowaniu pliku PDF do formatu Dokumentów Google można rozpocząć edycję tekstu w dokumencie. Zapoznajmy się z podstawowymi funkcjami edycji tekstu dostępnymi w Dokumentach Google i poznajmy wskazówki dotyczące wydajnej edycji tekstu.

Podstawowe funkcje edycji tekstu w Dokumentach Google

Dokumenty Google udostępniają różne funkcje edycji tekstu, umożliwiające zmianę zawartości dokumentu PDF. Oto kilka kluczowych funkcji:

 • Zaznaczanie i usuwanie tekstu: Wybierz żądany fragment tekstu, klikając i przeciągając kursor, aby wprowadzić zmiany. Po zaznaczeniu możesz nacisnąć klawisz Backspace lub Delete, aby usunąć zaznaczony tekst.
 • Modyfikowanie stylów, rozmiarów i kolorów czcionek: Dokumenty Google udostępniają opcje zmiany stylu, rozmiaru i koloru czcionki tekstu. Aby uzyskać dostęp do tych opcji formatowania, użyj paska narzędzi w górnej części strony. Wybierz określony tekst lub zaznacz akapit przed zastosowaniem żądanych modyfikacji czcionki.
 • Dodawanie i formatowanie akapitów: Dokumenty Google umożliwiają dodawanie nowych akapitów poprzez naciśnięcie klawisza Enter lub Return. Aby sformatować akapity, użyj opcji dostępnych na pasku narzędzi, takich jak wcięcie, wyrównanie lub odstępy między wierszami. Narzędzia te pomagają poprawić wizualną prezentację dokumentu.

Wskazówki dotyczące wydajnej edycji tekstu

Aby edycja tekstu w Dokumentach Google była bardziej produktywna i wydajna, warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

Dokumenty Google oferują różne skróty klawiaturowe, które znacznie przyspieszają proces edycji – na przykład naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl/Command + C w celu skopiowania tekstu, Ctrl/Command + V w celu wklejenia tekstu lub Ctrl/Command + B w celu pogrubienia zaznaczonego tekstu. Zapoznaj się z dostępnymi skrótami, aby usprawnić przepływ pracy.

Korzystanie z narzędzia “Znajdź i zamień”

Jeśli musisz wprowadzać powtarzające się zmiany w całym dokumencie, narzędzie “Znajdź i zamień” w Dokumentach Google może być opcją oszczędzającą czas.
Naciśnij Ctrl/Command + F, aby otworzyć narzędzie, wprowadź tekst, który chcesz znaleźć i określ tekst zastępczy, jeśli to konieczne. Dokumenty Google automatycznie zlokalizują i zastąpią wszystkie wystąpienia zaznaczonego tekstu w dokumencie.

Współpraca z innymi przy edycji

Jedną z zalet korzystania z Dokumentów Google jest możliwość współpracy z innymi w czasie rzeczywistym. Jeśli pracujesz nad dokumentem w zespole lub szukasz opinii, możesz udostępnić go innym osobom i przyznać im uprawnienia do edycji.
Pozwala to wielu osobom na jednoczesną edycję, dzielenie się sugestiami i śledzenie zmian, dzięki czemu proces edycji jest bardziej wydajny i oparty na współpracy.

osoba pracująca nad edycją pdf w google docs

Wstawianie i modyfikowanie obrazów w pliku PDF przy użyciu Dokumentów Google

Oprócz edycji tekstu, Dokumenty Google umożliwiają wstawianie i modyfikowanie obrazów w dokumencie PDF. Omówmy procedury przesyłania i wstawiania zdjęć oraz różne funkcje edycji obrazów oferowane w Dokumentach Google.

Przesyłanie obrazów do Dokumentów Google

Aby wstawić obrazy do dokumentu PDF za pomocą Dokumentów Google, wykonaj następujące kroki:

 1. Prześlij plik obrazu na Dysk Google, naciskając przycisk “+ Nowy” i wybierając opcję “Prześlij plik”. Wybierz odpowiedni plik obrazu z pamięci lokalnej i poczekaj na zakończenie przesyłania.
 2. Po przesłaniu obrazu na Dysk Google, plik PDF można otworzyć w Dokumentach Google. Umieść kursor w odpowiednim miejscu i przejdź do menu “Wstaw”. Wybierz “Obraz” z listy rozwijanej, a następnie wybierz “Z dysku”. Zlokalizuj obraz na Dysku Google, który zostanie wstawiony do dokumentu.

Ten usprawniony proces zwiększa wydajność edycji plików PDF w Dokumentach Google.

Zmiana rozmiaru, kadrowanie i wyrównywanie obrazów

Dokumenty Google udostępniają kilka opcji zmiany rozmiaru, kadrowania i wyrównywania obrazów w dokumencie PDF. Aby zmodyfikować wstawiony obraz, należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami:

 1. Zmiana rozmiaru obrazu: Kliknij wstawiony obraz, aby go zaznaczyć. Wokół krawędzi obrazu widoczne będą małe niebieskie uchwyty. Zmień rozmiar obrazu według potrzeb, klikając i przeciągając te uchwyty. Oryginalne proporcje obrazu można zachować, przytrzymując klawisz Shift podczas zmiany rozmiaru.
 2. Kadrowanie obrazu: Aby przyciąć zdjęcie, kliknij obraz, aby go zaznaczyć. Na pasku narzędzi w górnej części strony pojawi się ikona przycinania. Wybierz ikonę kadrowania, a uchwyty otoczą obraz. Dostosuj obszar przycinania, przeciągając te uchwyty. Zastosuj zmiany, naciskając klawisz Enter lub klikając poza obrazem po uzyskaniu żądanego przycięcia.
 3. Wyrównaj obraz: Aby wyrównać obraz z otaczającym go tekstem, kliknij obraz, aby go zaznaczyć. Wybierz preferowaną opcję wyrównania z menu rozwijanego, np. wyrównanie do lewej, do środka lub prawidłowe wyrównanie. Obraz zmieni odpowiednio swoją pozycję.

Edycja właściwości obrazu, takich jak jasność i kontrast

Dokumenty Google oferują również podstawowe możliwości edycji obrazu, pozwalając na dostosowanie jasności, kontrastu i przezroczystości. Aby edytować właściwości obrazu, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz obraz. Kliknij obraz, aby go naprawić. W górnej części strony pojawi się pasek narzędzi z różnymi opcjami edycji obrazu.
 2. Regulacja jasności i kontrastu: Na pasku narzędzi znajdują się suwaki do regulacji jasności i kontrastu. Osiągnij pożądany efekt, klikając i przeciągając suwaki, aby zwiększyć lub zmniejszyć odpowiednie właściwości.
 3. Modyfikowanie przezroczystości: Aby zmodyfikować przezroczystość obrazu, kliknij przycisk “Opcje obrazu” na pasku narzędzi. Suwak do regulacji przezroczystości znajduje się na pasku bocznym po prawej stronie dokumentu. Przesuń suwak do żądanego poziomu przezroczystości.

Formatowanie i stylizowanie plików PDF w Dokumentach Google

Oprócz edycji tekstu i obrazów, Dokumenty Google oferują różnorodne opcje formatowania, które poprawiają ogólny wygląd pliku PDF.

Obejmuje to opcje stylizacji i motywy, modyfikowanie nagłówków i wypunktowań, wstawianie elementów wizualnych oraz dostosowywanie marginesów, orientacji strony i podziałów stron. Funkcje te zwiększają atrakcyjność wizualną plików PDF edytowanych w Dokumentach Google.

Stosowanie stylów i motywów dokumentu

Ulepsz swój dokument PDF, stosując różne predefiniowane style i motywy dokumentów w Dokumentach Google. Postępuj zgodnie z tymi sposobami, aby zastosować style i motywy:

 1. Dostęp do stylów dokumentu: Na pasku narzędzi u góry strony kliknij menu rozwijane “Style”. Wyświetli się lista dostępnych stylów, takich jak “Normalny tekst”, “Nagłówek 1”, “Nagłówek 2” itp.
 2. Stosowanie stylu: Zaznacz żądany fragment tekstu lub kliknij miejsce, w którym chcesz zastosować styl. Wybierz odpowiedni styl z menu “Style”. Zaznaczony tekst przyjmie teraz atrybuty formatowania powiązane z wybranym stylem.
 3. Zastosowanie motywu: Aby zastosować motyw do całego dokumentu, przejdź do menu “Plik”, a następnie wybierz “Ustawienia strony”. Przejdź do zakładki “Motyw” w wyświetlonym oknie dialogowym. Wybierz motyw z dostępnych opcji i kliknij “Zastosuj”, aby zaimplementować wybrany motyw w całym dokumencie PDF.

Tworzenie i modyfikowanie nagłówków i punktorów

Aby utworzyć nagłówki, podtytuły i wypunktowania w dokumencie PDF w Dokumentach Google, wykonaj następujące kroki:

 1. Tworzenie nagłówków i podnagłówków: Użyj menu rozwijanego “Style” na pasku narzędzi, aby wybrać style nagłówków, takie jak “Nagłówek 1” lub “Nagłówek 2”. Zastosuj te style do odpowiednich tytułów i podtytułów w całym dokumencie, aby utworzyć hierarchiczną strukturę.
 2. Tworzenie punktorów: Wybierz tekst, który ma zostać przekształcony w listę wypunktowaną. Dodaj wypunktowanie, aby użyć ikony “Lista wypunktowana” na pasku narzędzi w celu zastosowania wypunktowania do zaznaczonego tekstu. Dodatkowo można generować listy numerowane za pomocą ikony “Lista numerowana”.
 3. Modyfikowanie formatowania: Aby zmodyfikować wygląd nagłówków, podtytułów i punktorów, zaznacz odpowiedni tekst Skorzystaj z opcji formatowania dostępnych na pasku narzędzi. Dostosuj style czcionek, rozmiary, kolory i inne atrybuty formatowania do swoich preferencji.

Wstawianie tabel, kształtów i innych elementów wizualnych

Dokumenty Google umożliwiają wstawianie różnych elementów wizualnych do dokumentu PDF. Oto jak możesz to zrobić:

 1. Wstawianie tabeli: Umieść kursor w dokumencie w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę. Przejdź do menu “Tabela” i wybierz żądane wymiary tabeli. Zostanie wstawiona tabela, którą można następnie wypełnić treścią.
 2. Wstawianie kształtów: Kliknij menu “Wstaw” i wybierz “Rysunek”. Spowoduje to otwarcie edytora rysunków Google. Wybieraj spośród różnych kształtów, linii, strzałek i innych narzędzi do rysowania. Po utworzeniu pożądanego kształtu kliknij “Zapisz i zamknij”, aby włączyć go do dokumentu.
 3. Wstawianie innych elementów wizualnych: Dokumenty Google umożliwiają także wstawianie obrazów, wykresów, równań i innych elementów. Użyj menu “Wstaw”, aby uzyskać dostęp do tych dodatkowych elementów graficznych i dostosować je do swoich potrzeb.

Dowiedz się więcej: Jak edytować zawartość PDF?

Czy można edytować pdf w google docs?

Podsumowanie

Edycja plików PDF w Dokumentach Google to płynna, wygodna i wszechstronna metoda edycji plików PDF. Dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu kluczowych kroków dotyczących edycji plików PDF w Dokumentach Google i wykorzystaniu ich różnych funkcji, edycja plików PDF na tej platformie staje się łatwa do osiągnięcia.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i możliwościom współpracy, Google Docs staje się niezawodnym edytorem PDF. Niezależnie od tego, czy konieczne są drobne poprawki, czy też obszerne edycje, Google Docs zapewnia kompleksowe rozwiązanie do edycji plików PDF w Dokumentach Google.

Zanim jednak przejdziesz do procesu edycji, zdecyduj się na konwersję PDF na dokument Word, korzystając z wyróżniającej się usługi konwersji oferowanej przez EditPDF123, aby uzyskać najlepszą jakość konwersji bez uszczerbku dla jakości tekstu i obrazu.

Niezbędne lektury