Slik redigerer du en PDF i Google Dokumenter: En komplett guide

Når det gjelder digital dokumenthåndtering, har PDF-filer blitt uunnværlige på grunn av deres evne til å opprettholde formateringen på tvers av plattformer. Mange brukere trenger imidlertid hjelp til å redigere disse filene.

Med et økende behov for PDF-redigering kan det være vanskelig å bruke PDF-redigeringsprogramvare. Et spørsmål som dukker opp her er: “Kan du redigere en PDF-fil i Google Dokumenter?“. Svaret er ja!

Google Docs, det velkjente verktøyet for dokumentredigering, tilbyr en løsning som et kraftig PDF-redigeringsprogram. Google Docs har et brukervennlig grensesnitt og mange funksjoner som gjør det mulig å redigere PDF-filer sømløst.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du redigerer en PDF-fil i Google Dokumenter, og hvilke muligheter som ligger i denne fantastiske PDF-editoren i Google Dokumenter. Gjør deg klar til å oppdage denne praktiske funksjonen for sømløs PDF-redigering.

laste ned og redigere pdf i google docs

Begrensningene ved redigering av PDF-filer i Google Docs

Selv om PDF-filer er mye brukt på grunn av kompatibilitet på tvers av plattformer og bevaring av formater, har de visse begrensninger når det gjelder redigering.

Google Docs er en praktisk plattform for dokumentredigering, med støtte for ulike filformater, men hvis du prøver å redigere PDF-filer direkte i Google Docs, kan du støte på en rekke utfordringer.

1. PDF-filers skrivebeskyttede natur

Det kan være utfordrende å redigere PDF-filer fordi de er skrivebeskyttet, noe som gjør det vanskelig å gjøre direkte endringer.

I motsetning til redigerbare filformater som .docx eller .txt krever PDF-filer vanligvis spesialisert programvare eller verktøy for å kunne endres. Med PDF-redigeringsprogrammet i Google Dokumenter kan du imidlertid gjøre endringer i PDF-filer ved hjelp av det velkjente grensesnittet i Google Dokumenter.

Med denne funksjonaliteten kan du redigere PDF-filer enkelt og effektivt i Google Docs-plattformen.

2. Vanskeligheter med konvertering

Google Docs lar brukerne importere PDF-filer og gjøre dem om til dokumenter som kan redigeres. Konverteringsprosessen er imidlertid ikke alltid perfekt, særlig når det gjelder komplekse PDF-layouter eller filer som inneholder bilder og tabeller.
Elementer som formatert tekst, skriftstiler eller grafiske elementer kan endres eller utelates under konverteringen, noe som kan føre til avvik i det redigerte dokumentet.

3. Tap av interaktive elementer

PDF-filer inneholder ofte skjemafelt, merknader eller hyperkoblinger. Det er ikke sikkert at disse interaktive elementene bevares fullt ut når du redigerer en PDF i Google Dokumenter. Funksjonalitet, som å fylle ut skjemaer eller klikke på hyperkoblinger, kan gå tapt eller bli kompromittert, noe som påvirker den generelle brukeropplevelsen.

4. Begrensede redigeringsmuligheter

Google Docs har grunnleggende redigeringsfunksjoner når du arbeider med PDF-filer. Brukerne kan endre tekst, legge til eller slette innhold og gjøre formateringsendringer.

Mer avanserte funksjoner som vanligvis finnes i dedikerte PDF-redigeringsprogrammer som EditPDF123.com, for eksempel å slå sammen eller dele opp sider, redigere sensitiv informasjon eller legge til digitale signaturer, er imidlertid ikke tilgjengelige i Google Docs.

Konvertering av PDF-filer til Google Docs-format

For å redigere PDF-filer i Google Dokumenter må du først konvertere PDF-filen til et Google Dokumenter-format. La oss se nærmere på hvordan du konverterer en PDF-fil til Google Docs-formatet, slik at du kan redigere den på en enkel måte i programmet.

Metode 1: Importere filen direkte til Google Dokumenter

Trinn 1: Last opp PDF-filen til Google Disk

 1. Begynn med å logge på Google-kontoen din og gå inn på Google Disk.
 2. Trykk på knappen “+ Ny” og velg “Filopplasting”.
 3. Velg ønsket PDF-fil fra din lokale lagringsplass for konvertering og vent til opplastingen er fullført.
 4. Husk plasseringen av den opplastede filen i Google Disk.

Trinn 2: Åpne PDF-filen i Google Dokumenter

Når PDF-filen er lastet opp til Google Disk, navigerer du til filen og høyreklikker på den. Velg “Åpne med” fra kontekstmenyen og velg “Google Dokumenter”. Denne handlingen åpner PDF-filen i Google Docs-redigeringsprogrammet.

Trinn 3: Aktiver OCR-funksjonen for skannede PDF-filer

Hvis PDF-filen du forsøker å redigere, inneholder skannede bilder eller tekst, må du tillate OCR-funksjonen (Optical Character Recognition) i Google Dokumenter.

Dette gjør du ved å klikke på “Fil”-menyen i Google Dokumenter og velge “Åpne med”. Fra rullegardinmenyen velger du “Google Dokumenter” igjen. Det vises en dialogboks der du blir bedt om å aktivere OCR. Fortsett ved å klikke på “Aktiver”.

Metode 2: Bruke programvare for PDF-konvertering

Avhengig av hvor kompleks PDF-filen er, kan du velge en PDF-redigeringsprogramvare som EditPDF123, som lar deg konvertere PDF til Word-dokumenter som kan gjenkjennes av Google Docs.

Et tredjepartsverktøy for konvertering av PDF-filer til Google Docs kan ha fordeler som avansert formateringshåndtering, muligheter for batchkonvertering, støtte for flere utdataformater, OCR-funksjoner, offline-bruk, et brukervennlig grensesnitt og forbedrede personvern- og sikkerhetsfunksjoner.

Disse verktøyene er utviklet for å imøtekomme spesifikke behov og preferanser som brukerne måtte ha, og gir alternativer for dem som ønsker mer avansert eller spesialisert funksjonalitet.

legge til signatur og redigere pdf med google docs

Hvordan redigere en PDF-fil i Google Dokumenter?

Når du har konvertert en PDF-fil til Google Dokumenter-formatet, kan du begynne å redigere teksten i dokumentet. La oss se nærmere på de grunnleggende funksjonene for tekstredigering i Google Dokumenter og lære tips for effektiv tekstredigering.

Grunnleggende tekstredigeringsfunksjoner i Google Dokumenter

Google Docs har ulike tekstredigeringsfunksjoner som gjør det mulig å endre innholdet i et PDF-dokument. Her er noen av de viktigste funksjonene:

 • Velge og slette tekst: Velg ønsket tekstdel ved å klikke og dra markøren for å gjøre endringer. Når du har valgt, kan du trykke på Backspace- eller Delete-tasten for å fjerne den valgte teksten.
 • Endre skriftstiler, -størrelser og -farger: Google Docs tilbyr alternativer for å endre skriftstil, størrelse og farge på teksten. Bruk verktøylinjen øverst på siden for å få tilgang til disse formateringsalternativene. Velg den spesifikke teksten eller marker et avsnitt før du endrer skrifttypen.
 • Legge til og formatere avsnitt: I Google Dokumenter kan du legge til nye avsnitt ved å trykke på Enter- eller Return-tasten. For å formatere avsnitt bruker du alternativene på verktøylinjen, for eksempel innrykk, justering eller linjeavstand. Disse verktøyene bidrar til å forbedre den visuelle presentasjonen av dokumentet.

Tips for effektiv tekstredigering

Følgende tips kan gjøre tekstredigeringen i Google Dokumenter mer produktiv og effektiv:

Bruke tastatursnarveier

Google Dokumenter tilbyr en rekke hurtigtaster som gjør redigeringsprosessen betydelig raskere – for eksempel kan du trykke på Ctrl/Command + C for å kopiere tekst, Ctrl/Command + V for å lime inn tekst eller Ctrl/Command + B for å markere tekst med fet skrift. Gjør deg kjent med tilgjengelige snarveier for å effektivisere arbeidsflyten.

Bruke “Finn og erstatt”-verktøyet

Hvis du har behov for å gjøre gjentatte endringer i dokumentet, kan “Finn og erstatt”-verktøyet i Google Dokumenter være et tidsbesparende alternativ.
Trykk på Ctrl/Command + F for å åpne verktøyet, skriv inn teksten du vil finne, og spesifiser eventuelt erstatningsteksten. Google Dokumenter vil automatisk finne og erstatte alle forekomster av den valgte teksten i dokumentet.

Samarbeid med andre om redigeringer

En av fordelene ved å bruke Google Docs er muligheten til å samarbeide med andre i sanntid. Hvis du jobber med et dokument som en del av et team eller ønsker tilbakemelding, kan du dele det med andre og gi dem redigeringsrettigheter.
Dette gjør det mulig for flere personer å redigere samtidig, dele forslag og spore endringer, noe som gjør redigeringsprosessen mer effektiv og samarbeidsorientert.

en person som jobber med å redigere en pdf i google docs

Sette inn og endre bilder i en PDF ved hjelp av Google Dokumenter

I tillegg til å redigere tekst kan du med Google Docs sette inn og endre bilder i et PDF-dokument. La oss se nærmere på hvordan du laster opp og setter inn bilder og de ulike bilderedigeringsfunksjonene i Google Docs.

Laste opp bilder til Google Dokumenter

Følg disse trinnene for å sette inn bilder i et PDF-dokument ved hjelp av Google Dokumenter:

 1. Last opp bildefilen til Google Disk ved å trykke på knappen “+ Ny” og velge “Filopplasting”. Velg riktig bildefil fra din lokale lagringsplass og la opplastingen fullføres.
 2. Når du har lastet opp bildet til Google Disk, kan PDF-filen åpnes i Google Dokumenter. Plasser markøren der du vil, og åpne menyen “Sett inn”. Velg “Image” fra rullegardinmenyen, og velg deretter “From Drive”. Finn bildet i Google Disk, som settes inn i dokumentet.

Denne strømlinjeformede prosessen effektiviserer redigeringen av PDF-filer i Google Dokumenter.

Endre størrelse, beskjæring og justering av bilder

Google Docs har flere alternativer for å endre størrelse, beskjære og justere bilder i et PDF-dokument. Følg disse prosedyrene for å endre et innsatt bilde:

 1. Endre størrelsen på et bilde: Klikk på det innsatte bildet for å velge det. Du vil se små blå håndtak rundt kantene på bildet. Endre størrelsen på bildet etter ønske ved å klikke og dra i disse håndtakene. Du kan beholde bildets opprinnelige proporsjoner ved å holde Shift-tasten nede mens du endrer størrelsen.
 2. Beskjær et bilde: Hvis du vil beskjære et bilde, klikker du på bildet for å velge det. Du vil se et beskjæringsikon i verktøylinjen øverst på siden. Velg beskjæringsikonet, og håndtakene vil omslutte bildet. Juster beskjæringsområdet ved å dra i disse håndtakene. Bruk endringene ved å trykke på Enter eller klikke utenfor bildet når du har oppnådd ønsket beskjæring.
 3. Justere et bilde: Hvis du vil justere et bilde med teksten rundt, klikker du på bildet for å velge det. Velg det foretrukne justeringsalternativet fra rullegardinmenyen, for eksempel venstre, midtstilt eller riktig justering. Bildet omplasseres i henhold til dette.

Redigering av bildeegenskaper som lysstyrke og kontrast

Google Docs tilbyr også grunnleggende bilderedigering, slik at du kan justere lysstyrke, kontrast og gjennomsiktighet. Følg disse trinnene for å redigere bildeegenskaper:

 1. Velg bildet. Klikk på bildet for å fikse det. Øverst på siden ser du en verktøylinje med ulike alternativer for bilderedigering.
 2. Juster lysstyrke og kontrast: På verktøylinjen finner du glidebrytere for justering av lysstyrke og kontrast. Du oppnår ønsket effekt ved å klikke og dra i glidebryterne for å øke eller redusere de respektive egenskapene.
 3. Endre gjennomsiktighet: Hvis du vil endre gjennomsiktigheten i et bilde, klikker du på knappen “Bildealternativer” på verktøylinjen. Du finner en glidebryter for justering av gjennomsiktigheten i sidepanelet som vises på høyre side av dokumentet. Flytt glidebryteren til ønsket grad av gjennomsiktighet.

Formatering og utforming av PDF-filer i Google Dokumenter

I tillegg til tekst- og bilderedigering tilbyr Google Docs ulike formateringsalternativer for å forbedre PDF-filens generelle utseende.

Dette omfatter blant annet stylingalternativer og -temaer, endring av overskrifter og kulepunkter, innsetting av visuelle elementer og justering av marginer, sideretning og sideskift. Disse funksjonene gjør PDF-filer som redigeres i Google Dokumenter, mer visuelle.

Bruk av dokumentstiler og -temaer

Forbedre PDF-dokumentet ditt ved å bruke ulike forhåndsdefinerte dokumentstiler og -temaer i Google Docs. Slik bruker du stiler og temaer:

 1. Få tilgang til dokumentstiler: Klikk på rullegardinmenyen “Stiler” i verktøylinjen øverst på siden. Du vil se en liste over tilgjengelige stiler, for eksempel “Normal tekst”, “Overskrift 1”, “Overskrift 2” osv.
 2. Bruk en stil: Velg ønsket tekstdel eller klikk på stedet der du vil bruke stilen. Velg riktig stil fra menyen “Stiler”. Den markerte teksten tar nå i bruk formateringsattributtene som er knyttet til den valgte stilen.
 3. Bruk et tema: Hvis du vil bruke et tema på hele dokumentet, går du til “Fil”-menyen og velger “Sideoppsett”. Åpne “Tema”-fanen i den påfølgende dialogboksen. Velg et tema blant alternativene og klikk på “Bruk” for å implementere det valgte temaet i hele PDF-dokumentet.

Opprette og endre overskrifter og punktlister

Følg disse trinnene for å opprette overskrifter, underoverskrifter og kulepunkter i PDF-dokumentet i Google Dokumenter:

 1. Opprett overskrifter og underoverskrifter: Bruk rullegardinmenyen “Stiler” på verktøylinjen til å velge overskriftsstiler, for eksempel “Overskrift 1” eller “Overskrift 2”. Bruk disse stilene på de respektive titlene og underoverskriftene i dokumentet for å skape en hierarkisk struktur.
 2. Opprett punktlister: Velg teksten som skal gjøres om til en punktliste. Legg til kulepunkter for å bruke ikonet “Punktliste” på verktøylinjen til å legge til kulepunkter i den valgte teksten. I tillegg kan du generere nummererte lister ved hjelp av ikonet “Nummerert liste”.
 3. Endre formatering: Hvis du vil endre utseendet på overskrifter, underoverskrifter og kulepunkter, velger du den aktuelle teksten. Bruk formateringsalternativene på verktøylinjen. Tilpass skriftstiler, størrelser, farger og andre formateringsattributter etter dine preferanser.

Innsetting av tabeller, figurer og andre visuelle elementer

Med Google Docs kan du sette inn ulike visuelle elementer i PDF-dokumentet. Slik kan du gjøre det:

 1. Sett inn en tabell: Plasser markøren i dokumentet der du vil sette inn en tabell. Gå til “Table”-menyen og velg de ønskede dimensjonene for bordet ditt. Det settes inn en tabell som du deretter kan fylle med innhold.
 2. Sett inn figurer: Klikk på menyen “Sett inn” og velg “Tegning”. Dette åpner Google Drawing-redigeringsprogrammet. Velg mellom ulike former, linjer, piler og andre tegneverktøy. Når du har laget den ønskede formen, klikker du på “Lagre og lukk” for å innlemme den i dokumentet.
 3. Sett inn andre visuelle elementer: Google Docs lar deg også sette inn bilder, diagrammer, ligninger og mye mer. Bruk “Sett inn”-menyen for å få tilgang til disse ekstra grafiske elementene og tilpasse dem etter dine behov.

Finn ut mer: Hvordan redigere PDF-innhold?

kan du redigere en pdf i google docs

Oppsummering

Redigering av PDF-filer i Google Dokumenter er en sømløs, praktisk og allsidig metode for PDF-redigering. Ved å følge de viktigste trinnene for hvordan du redigerer en PDF-fil i Google Docs og utnytte de ulike funksjonene, kan du enkelt redigere PDF-filer på denne plattformen.

Det brukervennlige grensesnittet og samarbeidsfunksjonene gjør Google Docs til et pålitelig PDF-redigeringsprogram. Uansett om du har behov for mindre justeringer eller omfattende redigeringer, tilbyr Google Docs en altomfattende løsning for PDF-redigering i Google Docs.

Men før du går videre til redigeringsprosessen, bør du velge å konvertere PDF til Word-dokument ved hjelp av den særegne konverteringstjenesten som EditPDF123 tilbyr, for å få den beste konverteringskvaliteten uten at det går ut over tekst- og bildekvaliteten.

Må leses