Hvordan redigere PDF-dokumenter i Word?

I dagens digitale tidsalder er det å kunne redigere PDF-dokumenter sømløst blitt en viktig ferdighet for både fagfolk og studenter. Selv om PDF-filer er mye brukt på grunn av sin universelle kompatibilitet og dokumentintegritet, har det tradisjonelt vært en utfordring å redigere dem.

Kan du redigere en PDF-fil i Word? Men med de riktige verktøyene og teknikkene kan du nå enkelt lære deg å redigere pdf-dokumenter i Word. I denne veiledningen forklarer vi trinn for trinn hvordan du redigerer PDF-dokumenter i Word, slik at du enkelt kan gjøre endringer, legge til merknader og tilpasse PDF-ene dine.

Alt om PDF-filer og deres betydning

Portable Document Format (PDF) er et mye brukt filformat som er utviklet for å presentere dokumenter på en konsistent måte på ulike enheter og plattformer. PDF-filer ble introdusert av Adobe og har blitt standarden for deling av dokumenter, takket være deres evne til å opprettholde konsekvent formatering, skrifttyper og bilder.

Betydningen av PDF-filer ligger i deres universalitet og dokumentintegritet. De sørger for at dokumentet ser likt ut uansett hvilken enhet eller programvare som brukes til å vise det. PDF-filenes statiske natur kan imidlertid by på utfordringer når det gjelder redigering, og derfor er det viktig å vite hvordan du redigerer PDF-filer med Word.

Vanlige utfordringer ved redigering av PDF-dokumenter

Redigering av PDF-dokumenter har tradisjonelt vært en utfordring for brukerne. PDF-filer opprettes vanligvis som skrivebeskyttede filer, og innholdet i dem er ofte låst for å hindre at de enkelt kan endres. Vanlige utfordringer er at det ikke er mulig å redigere tekst direkte, legge til kommentarer eller gjøre endringer i bilder.

Mange brukere trenger dessuten hjelp til å samarbeide om PDF-filer, særlig når flere interessenter skal gjennomgå og gjøre endringer. Disse utfordringene understreker behovet for tilgjengelige verktøy og teknikker for å overvinne disse begrensningene og gjøre arbeidet med PDF-filer mer fleksibelt.

Bruke Microsoft Word til PDF-redigering

Microsoft Word, et mye brukt tekstbehandlingsprogram, har utviklet seg til å tilby robuste funksjoner for redigering av PDF-dokumenter. Tradisjonelt har den vært knyttet til .docx-filer, men nå kan du redigere PDF-filer i Word, noe som gir brukerne et velkjent grensesnitt.

Når du bruker Microsoft Word til PDF-redigering, må du forstå hvordan du kan konvertere, redigere og formatere PDF-innhold sømløst. Word fungerer som en bro mellom PDF-filenes statiske natur og de dynamiske redigeringsmulighetene brukerne forventer, noe som gjør det til et verdifullt verktøy for dem som ønsker en brukervennlig løsning for PDF-modifisering.

La oss se nærmere på hvordan du bruker Microsoft Word til å redigere PDF-dokumenter på en effektiv måte.

redigering av PDF-dokumenter

Trinn 1: Konfigurere miljøet ditt

Før du begynner å redigere PDF-dokumenter i Word, er det viktig å forsikre deg om at du bruker den nyeste versjonen av Microsoft Word.

Programvareoppdateringer omfatter ofte forbedringer av kompatibilitet, ytelse og sikkerhet, noe som sikrer en smidigere opplevelse ved håndtering av ulike filformater, inkludert PDF-filer.

Følg disse trinnene for å se etter oppdateringer i Microsoft Word:

Vinduer

 • Åpne Microsoft Word.
 • Klikk på “File” øverst i venstre hjørne.
 • Velg “Konto” eller “Office-konto”.
 • Se etter og klikk på “Oppdateringsalternativer”.
 • Velg “Oppdater nå” for å se etter og installere de nyeste oppdateringene.

Mac

 • Åpne Microsoft Word.
 • Klikk på “Hjelp” i menylinjen.
 • Velg “Se etter oppdateringer”.
 • Følg instruksjonene for å laste ned og installere tilgjengelige oppdateringer.

Ved å holde programvaren oppdatert sikrer du ikke bare at du har tilgang til de nyeste funksjonene, men minimerer også risikoen for kompatibilitetsproblemer når du arbeider med PDF-dokumenter.

Installere nødvendige plugins for PDF-kompatibilitet

Microsoft Word er et kraftig tekstbehandlingsverktøy, men den innebygde støtten for PDF-redigering kan ha sine begrensninger.

For å forbedre PDF-kompatibiliteten og -funksjonaliteten kan du vurdere å installere plugins eller tilleggsprogrammer med tilleggsfunksjoner som er spesielt utviklet for håndtering av PDF-filer.

Slik installerer du plugins eller tilleggsprogrammer:

Utforsk Microsoft Office Store

 • Åpne Microsoft Word.
 • Gå til fanen “Sett inn” og klikk på “Hent tillegg”.
 • Bla gjennom Office Add-ins Store for PDF-relaterte programtillegg.
 • Velg en passende plugin og klikk på “Legg til” for å installere den.

Plugins fra tredjeparter

 

 • Utforsk anerkjente tredjeparts nettsteder som tilbyr Word-plugins.
 • Last ned ønsket PDF-relatert plugin.
 • Følg installasjonsinstruksjonene fra utvikleren av programtillegget.

Vanlige PDF-plugin-moduler kan tilby funksjoner som avanserte redigeringsverktøy, forbedrede konverteringsfunksjoner og bedre samarbeidsmuligheter. Velg alltid plugins fra pålitelige kilder for å sikre dokumentenes sikkerhet og integritet.

Ved å sørge for at du har den nyeste versjonen av Microsoft Word og installere relevante programtillegg, skaper du et optimalt miljø for effektiv og presis redigering av PDF-dokumenter.

Trinn 2: Importere PDF til Word

Metode 1: Åpne en PDF-fil direkte i Microsoft Word

En av de enkleste metodene for å redigere PDF-filer i Word er å åpne PDF-filen direkte i Word-programmet. Slik kan du gjøre det:

 • Start Microsoft Word: Åpne Microsoft Word-programmet på datamaskinen. Kontroller at du bruker en versjon som støtter PDF-redigering.
 • Gå til Fil-menyen: Klikk på “File”-fanen øverst til venstre på skjermen for å åpne File-menyen.
 • Åpne PDF-fil: Fra Fil-menyen velger du “Åpne” og blar til stedet der PDF-filen er lagret. Velg PDF-filen du vil redigere, og klikk på “Åpne”.
 • Gjennomgå konverteringsprosessen: Word konverterer automatisk PDF-filen til et redigerbart Word-dokument. Avhengig av PDF-filens kompleksitet kan konverteringen ta noen øyeblikk.
 • Rediger etter behov: Når PDF-filen er åpen i Word, kan du fritt redigere tekst, bilder og formatering på samme måte som i et hvilket som helst Word-dokument. Gjør de nødvendige endringene og lagre dokumentet.

Metode 2: Konvertere PDF til Word-format for redigerbart innhold:

Hvis du ønsker mer kontroll over konverteringsprosessen, eller hvis du får problemer med direkte åpning, kan du konvertere PDF-filen til Word-format før du redigerer den. Slik kan du gjøre det:

 • Bruk nettbaserte omformere eller programvare: Det finnes en rekke nettbaserte omformere og programvareverktøy som kan brukes til å konvertere PDF-filer til Word-format. Velg et pålitelig alternativ som passer dine behov. Noen populære alternativer er EditPDF123.com, Adobe Acrobat, SmallPDF eller nettbaserte plattformer som Zamzar.
 • Last opp PDF-filen: Hvis du bruker en nettbasert omformer, laster du opp PDF-filen til plattformen. Hvis du bruker programvare, følger du instruksjonene i programmet for å starte konverteringsprosessen.
 • Velg Word som utdataformat: Velg Microsoft Word som ønsket utdataformat for konverteringen. Kontroller at de valgte innstillingene stemmer overens med dine redigeringskrav.
 • Last ned eller lagre den konverterte filen: Når konverteringen er fullført, laster du ned det konverterte Word-dokumentet til datamaskinen. Lagre den på et sted der du har lett tilgang til den.

PDF-filer direkte i Word

Trinn 3: Redigere tekst og bilder

Endre tekstinnhold i PDF-filen

Det er enkelt og brukervennlig å endre tekst i et PDF-dokument ved hjelp av Microsoft Word. Når du har importert PDF-filen til Word, finner du teksten du vil endre. Klikk på teksten, og du kan begynne å skrive for å erstatte eller legge til nytt innhold.

Word har et velkjent og intuitivt grensesnitt for tekstredigering, der du kan bruke ulike formateringsalternativer som skriftstil, størrelse og farge. Stavekontrollen og grammatikkontrollen gjør den redigerte teksten enda mer nøyaktig, slik at sluttdokumentet får et profesjonelt preg.

Legge til, slette eller formatere tekst

Microsoft Word har kraftige verktøy for å legge til, slette og formatere tekst i en PDF-fil. Hvis du vil legge til ny tekst, bruker du fanen “Sett inn” til å legge til en tekstboks eller begynner å skrive på ønsket sted. For å slette tekst er det bare å markere teksten og trykke på Delete-tasten. Du kan enkelt bruke formateringsalternativer som fet skrift, kursiv, understreking og justering.

Med “Format Painter”-verktøyet kan du dessuten kopiere formateringer fra én del av dokumentet og bruke dem i en annen del, slik at hele den redigerte PDF-filen får et konsistent og polert utseende.

Redigere bilder i PDF-dokumentet

I tillegg til tekst kan du også redigere bilder i et PDF-dokument i Microsoft Word. Finn bildet du vil redigere, og klikk på det for å velge det. Du kan endre størrelse, flytte eller slette bildet etter behov.

Hvis det er nødvendig med ytterligere justeringer, for eksempel beskjæring eller bruk av filtre, kan du høyreklikke på bildet og velge alternativet “Formater bilde”.

Words integrasjon med bilderedigeringsverktøy gir deg en rekke muligheter til å forbedre, endre eller erstatte bilder i PDF-filen, noe som gir deg full kontroll over de visuelle elementene i dokumentet.

Denne funksjonen er spesielt nyttig når du skal oppdatere grafikk eller legge til visuelle forbedringer i PDF-innholdet.

PDF-innhold

Trinn 4: Kommentering og gjennomgang

Sette inn kommentarer og merknader

En av de viktigste funksjonene som Microsoft Word tilbyr for PDF-redigering, er muligheten til å sette inn kommentarer og merknader direkte i dokumentet. Denne funksjonaliteten er uvurderlig for samarbeid, siden brukerne kan gi tilbakemeldinger, stille spørsmål eller komme med forslag uten å endre det opprinnelige innholdet.

For å sette inn kommentarer går du til fanen “Gjennomgang” i Word og velger “Ny kommentar”. En kommentarboble vises på det aktuelle stedet i PDF-filen, slik at brukerne kan legge inn sine kommentarer. Denne funksjonen effektiviserer kommunikasjonen og forbedrer den samlede vurderingsprosessen, og sikrer klarhet og presisjon i redigeringssamarbeidet.

Sporing av endringer for samarbeidsredigering

Words “Spor endringer”-funksjon spiller en sentral rolle i PDF-redigering i samarbeid. Når den er aktivert, markeres alle endringer som er gjort i dokumentet, og det opprinnelige innholdet forblir synlig, med slettinger gjennomstreket og tilføyelser understreket.

Denne sanntidssporingen sikrer åpenhet og ansvarlighet i redigeringsprosessen. Medarbeiderne kan enkelt identifisere hvem som har gjort spesifikke endringer, noe som gir en strømlinjeformet og organisert tilnærming til dokumentsamarbeid.

“Spor endringer”-funksjonen reduserer sannsynligheten for forglemmelser og misforståelser, noe som bidrar til et mer effektivt og feilfritt redigeringssamarbeid.

PDF-redigering i Word

Trinn 5: Formatering og styling

Når du redigerer et PDF-dokument i Microsoft Word, er det viktig å opprettholde konsekvent formatering for å bevare integriteten til det opprinnelige innholdet.

PDF-filer har ofte bestemte skrifttyper, oppsett og avstander, og når du konverterer dem til Word, kan det være nødvendig å gjøre endringer for å beholde disse elementene. Gjør følgende for å sikre en sømløs overgang:

 • Kontroller skrifttypekompatibilitet: Før du gjør endringer, må du kontrollere at skriftene som brukes i PDF-filen, er tilgjengelige i Microsoft Word. Ved avvik bør du velge lignende skrifttyper for å opprettholde visuell konsistens.
 • Adresseavstand og justering: PDF-filer kan ha andre innstillinger for avstand og justering enn i Word. Juster linjeavstand, avsnittsavstand og justering etter behov for å tilpasse formateringen til originaldokumentet.
 • Håndtering av spesialtegn og symboler: Visse spesialtegn eller symboler konverteres kanskje ikke perfekt. Gå gjennom dokumentet for eventuelle avvik, og foreta manuelle justeringer der det er nødvendig.
 • Kontroller sideskift og marginer: Sideskift og marginer kan variere mellom PDF og Word. Sørg for at dokumentets struktur forblir intakt ved å bekrefte sideskift og justere marginer om nødvendig.

Ved å ta hensyn til disse detaljene kan du minimere avvik i formateringen under konverteringsprosessen, slik at det redigerte dokumentet blir så likt den opprinnelige PDF-filen som mulig.

Tilpasse skrifttyper, farger og layout

Når du har importert PDF-filen til Word for redigering, ligger den virkelige styrken i muligheten til å tilpasse skrifttyper, farger og layout etter dine preferanser eller prosjektets krav.

Slik kan du sette et personlig preg på det redigerte dokumentet:

Tilpassing av skrifttyper

Eksperimenter med ulike skrifttyper for å forbedre lesbarheten eller for å matche en bestemt stil. Microsoft Word tilbyr et bredt utvalg av skrifttyper, slik at du kan finne den som passer perfekt til dokumentet ditt. Juster skriftstørrelsen for overskrifter, underoverskrifter og brødtekst for å skape et visuelt tiltalende hierarki.

Justering av fargevalg

Endre fargevalget slik at det passer til ditt varemerke eller dine personlige preferanser. Endre skriftfarge og bakgrunnsfarge, eller uthev viktige avsnitt for å skape oppmerksomhet. Tenk på lesbarheten og velg farger som utfyller hverandre.

Tilpassing av layout

Skreddersy layouten for å forbedre det visuelle helhetsinntrykket. Juster marginer, innrykk og mellomrom for å skape et profesjonelt og polert utseende. Eksperimenter med ulike layoutalternativer for å finne det som passer best til innholdet ditt.

Grafikk og bilder

Bruk grafikk og bilder for å gjøre dokumentet mer visuelt tiltalende. Endre størrelse, flytt eller legg til rammer på bilder etter behov. Word inneholder verktøy for grunnleggende bilderedigering, slik at du kan integrere bilder i den redigerte PDF-filen på en sømløs måte.

Ved å tilpasse skrifttyper, farger og layout kan du ikke bare sette et personlig preg på dokumentet, men også forbedre det estetiske uttrykket og gjøre det mer engasjerende og virkningsfullt for publikum.

PDF-redigering i Word

Trinn 6: Lagre og eksportere endringer

Lagre det redigerte dokumentet i Word-format

Når du har gjort de nødvendige endringene i PDF-dokumentet ved hjelp av Microsoft Word, er det viktig å lagre arbeidet i et format som bevarer endringene og gjør det mulig å gjøre ytterligere endringer.

Følg disse trinnene for å lagre det redigerte dokumentet i Word-format:

 • Klikk på “Fil”: Gå til øverste venstre hjørne av Word-grensesnittet og klikk på “Fil”-fanen.
 • Velg “Lagre som”: Velg alternativet “Lagre som” i menyen. Dette vil føre til at en dialogboks vises.
 • Velg plassering: Angi hvor på datamaskinen du vil lagre filen. Gi dokumentet et navn som gjør det enkelt å identifisere det senere.
 • Velg Word-format: I rullegardinmenyen “Lagre som type” velger du Word-format (vanligvis “.docx” eller “.doc”). Dette formatet sikrer at endringene lagres i en kompatibel Word-fil.
 • Klikk på “Lagre”: Når du har valgt filformat og plassering, klikker du på “Lagre”-knappen for å lagre det redigerte dokumentet.
  Når du lagrer det redigerte dokumentet i Word-format, beholder du alle endringene du har gjort, samtidig som du kan redigere dokumentet videre i Microsoft Word.

Eksportere det redigerte dokumentet tilbake til PDF

Når du har gjort endringer i PDF i Microsoft Word, kan det hende du må dele dokumentet med andre i det opprinnelige PDF-formatet. Følg disse trinnene for å eksportere det redigerte dokumentet tilbake til PDF:

 • Klikk på “Fil”: Gå til “Fil”-fanen øverst til venstre i Word-grensesnittet.
 • Velg “Lagre som”: Velg alternativet “Lagre som” fra menyen for å åpne dialogboksen.
 • Velg Plassering og Navn: Angi hvor du vil lagre filen og gi den et gjenkjennelig navn.
 • Velg PDF-format: Velg PDF-format i rullegardinmenyen “Lagre som type”. Microsoft Word gir mulighet til å lagre dokumentet direkte som en PDF-fil.
 • Klikk på “Lagre”: Når du har valgt PDF-format og -plassering, klikker du på “Lagre”-knappen for å eksportere det redigerte dokumentet tilbake til PDF.

Ved å eksportere det redigerte dokumentet tilbake til PDF sikrer du at endringene bevares i et format som er kompatibelt med mange andre formater, noe som gjør det enkelt å dele og distribuere den ferdige versjonen av dokumentet.

Konklusjon

Muligheten til å redigere PDF-filer i Word er en brukervennlig og effektiv løsning for personer som ønsker å endre, gjennomgå og tilpasse PDF-innholdet.

Ved hjelp av trinnene i denne veiledningen om hvordan du redigerer PDF-dokumenter i Word, kan du utnytte kraften i Word til å redigere PDF-filer sømløst, noe som gjør hele prosessen mer tilgjengelig og intuitiv.

Enten du jobber med forretningsdokumenter eller studerer akademiske oppgaver, vil det å mestre kunsten å redigere PDF-filer i Word utvilsomt forbedre produktiviteten og dokumenthåndteringen din.

Må leses